Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2006-12-29
Ikona statystyk

Składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego

 
                                  Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                                  1) Malinowski Krzysztof     -   Przewodniczący Komisji 
                                  2) Solecki Krzysztof 
                                  3) Szymkiewicz Bogdan
                                  4) Malicki Władysław
                                  5) Matyśkiewicz Zbigniew

 

                        Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania:
opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


                    
               1)
     Malicki Władysław       -   Przewodniczący Komisji
               2)
     Barczyński Tadeusz
               3)  
Chrabąszcz Paweł
               4)
     Łapot Mirosław
               5)
     Mysior Marian
               6)
     Ostrowski Kazimierz
               7)
     Piekarski Tadeusz
               8)
     Ratusznik Jarosław
               9)  Szymkiewicz Bogusław    Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
                       i Promocji Powiatu
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

     1)     Mysior Marian     -    Przewodniczący Komisji
2)     Chrabąszcz Paweł
3)
     Kowalczyk Andrzej
4)
     Malinowski Krzysztof
5)   Matyśkiewicz Zbigniew
6)
     Piekarski Tadeusz

          

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                                    1)
     Solecki Krzysztof        Przewodniczący Komisji
                                    2)
     Barczyński Tadeusz
                                    3)
     Ratusznik Jarosław
                                    4)
     Suliga Jerzy
                                    5)
     Zięba Jacek
                                     

          

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.


                            1)
    Kowalczyk Andrzej     -   Przewodniczący Komisji
                            2)
    Łapot Mirosław
                            3)
    Ostrowski Kazimierz
                            4) 
Suliga Jerzy 
                            5)  Zięba Jacek

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Robert Suchanek
redaktor:
Robert Suchanek
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2006-12-29
Data ostatniej zmiany:
2006-12-29
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)