Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-07-09
Ikona statystyk

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                                     1) Sybis Roman    -    Przewodniczący Komisji
                                     2) Mysior Marian
                                     3) Delczyk Teresa
                                     4) Banasik Wiesław
                                     5) Oracz Jan

 

                        Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania:
opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


  
                  1)
     Sokołowski Bronisław   -  Przewodniczący
                  2)
     Banasik Wiesław
                  3)  
Chrabąszcz Paweł
                  4)
     Matyśkiewicz Zbigniew
                  5)
     Malicki Władysław
                  6)
     Sienkiewicz Jacek
                  7)
     Solecki Krzysztof
                  8)
     Zięba Jacek         Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
                          i Promocji Powiatu
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

      1)     Mysior Marian  - Przewodniczący
 2)
     Delczyk Teresa
 3)
     Kowalczyk Andrzej
 4)
     Matyśkiewicz Zbigniew
 5)   Rusek Stanisław
 6)
     Sienkiewicz Jacek

          

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
   


                                     1)
     Oracz Jan       Przewodniczący
                                     2)
     Chrabąszcz Paweł
                                     3)
     Rusek Stanisław
                                     4)
     Sokołowski Bronisław
                                     5)
     Solecki Krzysztof
                                     6)
     Suliga Jerzy

          

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.
 


                            1)
     Malicki Władysław     Przewodniczący
                            2)
     Kowalczyk Andrzej
                            
3)   Suliga Jerzy
                            4)
     Sybis Roman
                            5)
     Zięba Jacek

                           

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Robert Suchanek
redaktor:
Robert Suchanek
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-07-09
Data ostatniej zmiany:
2006-05-02
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)