Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ikona statystyk

ROL-17.04

1. Nazwa wydziału:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie drewna do ocechowania wg wzoru 
  (druk do pobrania) 

3. Opłaty:  
- brak

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:   
Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.5. Termin załatwienia sprawy:
W uzgodnieniu z wnioskodawcą, nie dłużej
niż w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. 41 39 44 975, pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:
- brak


8. Dodatkowe informacje:
HARMONOGRAM DYŻURÓW Z ZAKRESU NADZORU
NAD LASAMI  PRYWATNYMI
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie sprawuje nadzór
nad gospodarka leśną w lasach niepaństwowych położonych
na terenie powiatu włoszczowskiego. Sprawami nadzoru
w terenie zajmują się wyznaczeni pracownicy Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wykaz osób prowadzących
ww. nadzór w obrębie określonych miejscowości przedstawia
poniższe zestawienie:


OBRĘB I – gmina Kluczewsko, gmina Krasocin oraz część gminy Włoszczowa,
geodezyjne obręby ewidencyjne: Kurzelów i miasto Włoszczowa.
Dyżury:
poniedziałek 7:30 - 15:30  - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 
                                   pok. nr 314
wtorek 8:00 - 11:00  - Urząd Gminy Krasocin, pok. nr 16
środa  8:00 -  11:00  - Urząd Gminy Kluczewsko
czwartek 7:30 - 10:30 – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 
                               pok. nr 314
Nadzorujący: mgr inż. Rafał Michalski tel. 697-698-929


Obręb II gminy Moskorzew, Radków, Secemin
oraz część gminy Włoszczowa geodezyjne obręby ewidencyjne:

Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży,
Danków Mały, Dąbie, Gościencin, Jamskie, Jeżowice, Kąty, Konieczno,
Kuzki, Ludwinów, Łachów, Międzylesie, Motyczno, Michałów, Nieznanowice,
Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia Duża, Wola Wiśniowa,
Wymysłów

Dyżury:
poniedziałek 7:30  - 15:30  - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
                                    pok. nr 314
wtorek  8:00 - 10:30  - Urząd Gminy Secemin 
czwartek 8:00 - 9:30  - Urząd Gminy Moskorzew 
czwartek 9:45 - 11:30 – Urząd Gminy Radków

Nadzorujący: inż. Marcin Turski  tel. 697-698-949


9. Uwagi:
Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.
Cechowania drewna w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa dokonuje starosta niezwłocznie
po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania.
Właścicielowi lasu wystawia się dokument
stwierdzający legalność pozyskania drewna


10. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-13
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)