Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie46023
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40980
Starostwo Powiatowe34254
Szanowni Państwo,30897
Rejestracja pojazdu używanego24463
Komórki organizacyjne20166
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków17987
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16318
Szpital16060
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14847
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.14740
Wyrejestrowanie pojazdu14238
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14066
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13253
PINB13217
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi12724
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12599
Starosta Włoszczowski12004
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11224
Rejestracja pojazdu nowego11111
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10837
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10163
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9981
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9765
Wymiana prawa jazdy9662
Składanie wniosku drogą elektroniczną9462
Działalność9460
Struktura Organizacyjna9195
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9098
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9098
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej9056
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8834
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8831
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8773
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8624
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8613
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8598
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8514
Ogłoszenie o zamówieniu8368
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8296
PPP8283
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8167
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8076
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8023
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7967
Majątek7771
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7650
Podstawowe Akty Prawne7619
Status Prawny7546

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-04 13:56:56, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)