Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z nadaniem prawa własności w ramach ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

Ikona statystyk

GKN-04.03

Prowadzenie archiwum dokumentacji związanej z nadaniem prawa własności w ramach ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

 •  Wniosek o wydanie zaświadczenia odnośnie prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych i sposobie jego zakończenia
  Wzór wniosku GKN2-3: „Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego postępowania uwłaszczeniowego”
 • Wniosek o wydanie kopii Aktu Własności Ziemi
  Wzór wniosku GKN2-3a: ,,Wniosek o wydanie kopi Aktu Własności Ziemi"

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pok. 101-108;

- poprzez stronę internetową: http://e-podgik.powiat-wloszczowa.pl

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Nie dotyczy.

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter, pok. 108, telefon (041) 39 44 945, 504 753 136.

8. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda (r.zmuda)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)