Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ustalenie odszkodowania na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 roku

Ikona statystyk

GKN-17.03

Ustalenie odszkodowania na podstawie ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

1.Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • prawomocna decyzja Starosty Włoszczowskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
  • Postępowanie odszkodowawcze z urzędu

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty :

Nie podlega opłacie skarbowej

5. Termin załatwienia wniosku:

decyzję ustalającą odszkodowanie w oparciu o art. 12 ust 4b ww. ustawy wydaje się w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadkach skomplikowanych mają zastosowanie terminy przewidziane w kodeksie postępowania administracyjnego.

6. Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz.U.2018 poz.121)

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U. 2017 poz. 1496)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 2017 poz. 459)

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-21


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-01 08:44:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)