Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Ikona statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10 Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-10.02.

1. Tytuł karty.

Pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

2. Wymagane dokumenty.

1. Wniosek zawierający następujące dane:

  1. nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszka osoby zmarłej,

  2. datę i miejsce zgonu,

  3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie pozostaną przewiezione,

  4. miejsce pochówku,

  5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

  6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy.

Dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach.

3. Miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty można:

złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie parter pok.100.

4. Opłata

Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 - z późn. zm.)

5. Termin i sposób załatwienia.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich.

6. Tryb odwoławczy.

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Załączniki

Wniosek w załączeniu.

Włoszczowa, dnia 28.08.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
mb
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-08-30


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)