Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Ikona statystyk

KARTA USŁUG NR EKO-03.04.

Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313,

tel. (41) 39 44 998, 504 754 001, 504 754 050

e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl lub edu3@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniej osoby do skierowania wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Opłaty

Brak.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

 - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy:  poniedziałek - 7:30 - 17:30, wtorek - czwartek - 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 13:30

lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul.   Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

Powiat Włoszczowski nie prowadzi szkoły specjalnej ani ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego dziecka, dlatego Starosta Włoszczowski
w terminie do 14 dni kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

1) ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

8. Pliki do pobrania

  1. Wniosek o kształcenie specjalne w szkołach specjalnych,
  2. Wniosek o kształcenie specjalne w MOS

Włoszczowa, dnia 15.07.2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2019-07-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)