Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10

Ikona statystyk

WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WYDZIALE ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYM

  Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 

Osoby, które zagubiły, bądź w innych okolicznościach utraciły niżej podane rzeczy proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, który mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10, pokój nr 226 (I piętro) w dni robocze tj. poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30-13.30.

Kontakt telefoniczny pod nr tel.041/39-44-977.

 REJEST RZECZY ZNALEZIONYCH ROK 2021

 

NAZWA RZECZY ZNALEZIONEJ

DATA

PRZEKAZANIA

DO BIURA

 

TERMIN ODBIORU RZECZY Z
BIURA DO DNIA

 

ZNALAZCA

 

 

 

UWAGI

1.

 

Rower składak w kolorze różowym

24.02.2021 r.

24.02.2023 r.

Komenda Powiatowa Policji

we Włoszczowie

 

2.

Telefon komórkowy MAXCOM MM916

17.03.2021 r.

17.03.2023 r.

Komenda Powiatowa Policji

we Włoszczowie

 

3.

Pieniądze w walucie polskiej

23.04.2021 r.

23.04.2023 r.

Komenda Powiatowa Policji

we Włoszczowie

 

4.

Rower koloru czarnego

11.10.2021 r.

11.10.2023 r.

Komenda Powiatowa Policji

we Włoszczowie

 

Stan na dzień 11.10.2021 r.

Jednocześnie informuję, że:

Zgodnie z art.187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez Starostę terminie. Podstawą wydania rzeczy z depozytu jest w szczególności: okazanie dokumentu tożsamości, określenie cech charakterystycznych rzeczy, określenie przybliżonego miejsca zagubienia

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2018-12-21
Data publikacji:
2018-12-21
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 14:33:01, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)