Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Ikona statystyk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE

29-100 Włoszczowa,

ul. Wiśniowa 10

Tel.: 41 39 44 950, fax: 41 39 44 965

http://www.powiat-wloszczowa.pl//,

e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl

EKO-06.02.

Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działałalności sportowej

1. Nazwa Wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich, II piętro, pokoje 312-313, tel. (41)3944998, 504754001, 504754050 e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl lub edu3@powiat-wloszczowa.pl

2. Wymagane dokumenty.

Wnioski o nagrody w terminie - do dnia 31 marca - mogą składać:

1) komisja merytoryczna Rady Powiatu Włoszczowskiego – właściwa ds. sportu, kultury fizycznej i rekreacji,

2) stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji,

3) kluby sportowe,

4) związki sportowe.

Nagroda może zostać również przyznana z inicjatywy Starosty.

Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody,

2) kopię wypisu z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa regulamin.

3. Opłaty

Brak.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku.

Dokumenty można:

- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter, pokój 100, czas pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530 lub

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin i sposób załatwienia.

Nagrody są przyznawane zarządzeniem Starosty, w którym określany jest ich charakter, a także wartość lub wysokość.

6. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy.

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. - o sporcie,

2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym,

3) uchwała Nr VI/36/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2011 r. - w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,

4) uchwała Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego (na dany rok) - ze zmianami.

8. Pliki do pobrania

1) Wniosek

2) Regulamin.

Włoszczowa, dnia 01.09.2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz (mb)
Data utworzenia informacji:
2014-03-06
Data publikacji:
2014-03-06
Data ostatniej zmiany:
2017-09-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)