Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Decyzja

Ikona statystyk

  Włoszczowa, 2021-04-20

Znak: GKN.6852.2.24.2020.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 124a i art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na wniosek Pana Grzegorza Jaśki, działającego z pełnomocnictwa Włoszczowskiego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Sp. z o.o.

Starosta Włoszczowski

1.Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 263 i 447, położonych w obrębie ewidencyjnym Wymysłów w gminie Włoszczowa, poprzez udzielenie Inwestorowi – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 mm
w rurach ochronnych Ø 225 mm o długości 3,07 m w działce Nr 263 oraz Ø 160 mm w rurach ochronnych Ø 225 mm o długości 4,42 m w działce Nr 447, w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowych nieruchomościach zawierają dołączone do wniosku mapy stanowiące integralną część decyzji.

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2021-04-22
Data publikacji:
2021-04-22
Data ostatniej zmiany:
2021-04-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-06 15:01:3, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)