Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-07-07

Znak: GKN.6821.1.3.2021.TS

D E C Y Z J A

          Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)             

o r z e k a m:

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w części dotyczącej działki Nr 172 o pow. 0,2654 ha, położonej w obrębie Łachów gmina Włoszczowa w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 3/3 i 172 stanowią mienie gromadzkie.

Cała treść decyzji w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)