Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2023-02-06

Znak: GKN.6852.2.1.2023.IŚ         

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych:

  • Żeleźnica Zabrody gm. Krasocin oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 5.66, 5.65, 5.63, 5.64, 5.61, 5.60, 5.59, 5.68, 5.42, 5.40, 5.39, 5.36, 5.35, 5.33, 5.32, 5.31, 5.29, 5.23, 5.20, 5.19, 5.21;
  • Zabrodzie gm. Kluczewsko oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 93/1, 94/1, 95/1, 67/1, 64/1, 61/1, 55/7, 55/4, 52/1, 112, 108, 38/1, 35/1;
  • Motyczno gm. Włoszczowa oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 169/2, 164/2, 170/4, 165/2, 161/2, 154/2, 162/2, 158/2, 167/2, 159/2, 155/6, 151/2, 263/2, 152/2, 254/2, 251/2, 250/2, 249/2, 418/2, 416/2, 414/2;
  • Międzylesie gm. Włoszczowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 767/2, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez ww. nieruchomości kabli i urządzeń służących do sterowania ruchem kolejowym, tj. budowę ziemnych kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych, przebudowę urządzeń blokady liniowej oraz montaż balis systemu ETCS w oparciu o decyzję nr XXII/2022 Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.II.746.20.2022 z dnia 06.12.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.
  • Cała treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2023-02-07
Data publikacji:
2023-02-09
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-01 08:44:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)