Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 24.11.2016r.

Ikona statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774ze zm.) określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Olesznie obręb 0016, gm. Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2337o pow. 1.1108 ha, ustalającego wartość nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ikona statystyk

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywnie powtarzająca się dostawa, rozładunek i wnoszenie  zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek, tonerów do kserokopiarek  określonych szczegółowo w załączniku Nr1 i 2  do siedziby Zamawiającego mieszczącej się we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie obręb ewidencyjny 06.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ikona statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Psarach Wieś, gm. Secemin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 198/6, 202/6, 204/6, 211/6, 212/6, 222/6, 228/8, 230/8, 218/7, 731/3, 214/6, 224/8, 233/8, 775, 776 o pow. 0,6199 ha, niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postępowania administracyjnego znak: GKN.6852.1.2.22016 dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego do ww. działek w prawo własności.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 07.11.2016 r.

Ikona statystyk

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Psarach Wieś, gm. Secemin oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 198/6, 202/6, 204/6, 211/6, 212/6, 222/6, 228/8, 230/8, 218/7, 731/3, 214/6, 224/8, 233/8, 775, 776 o pow. 0,6199 ha, niezbędnego do prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego postępowania administracyjnego znak: GKN.6852.1.2.22016 dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego do ww. działek w prawo własności.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)