Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2532260
Ikona - strzałka prawaInformacje10147
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe92055
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11681
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa15444
Ikona - strzałka prawaWydziały53285
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności529
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe216575
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24634
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6888
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego5339
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia781820
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne16804
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze523501
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne64741
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych17394
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro230910
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro129650
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1505350
Ikona - strzałka prawaKontrole54368
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14674
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8512
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4706
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska5689
Ikona - strzałka prawaRejestry15058
Ikona - strzałka prawaPetycje9383
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach3192
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?80731
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania106509
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów137794
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów13458
Ikona - strzałka prawatransport22103
Ikona - strzałka prawaleśnictwo44887
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody8346
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami12708
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo22006
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych11414
Ikona - strzałka prawageologia9084
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura112865
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia27068
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków181222
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska13947
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami26381
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości11121
Ikona - strzałka prawaEdukacja8577
Ikona - strzałka prawaSport4817
Ikona - strzałka prawaKultura3960
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7554
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4626
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna12662
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1917
Ikona - strzałka prawaPoradniki1665
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe39446
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna8222
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5623
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione7030
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5415
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego2003
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności1071
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45709
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu31069
Ikona - strzałka prawaKompetencje9056
Ikona - strzałka prawaKomisje14339
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu26265
Ikona - strzałka prawaKompetencje6932
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17591
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu192495
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu153935
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10946
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu168466
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania12558
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu160551
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju25363
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17513
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15863
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu16099
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych20726
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5905
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu3282
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital47321
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26589
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28429
Ikona - strzałka prawaI LO14026
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213718
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313703
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna23936
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty44947
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna19129
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18599
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie24195
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych90879
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne19013
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18643
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna46052
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny21797
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii19208
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany44763
Ikona - strzałka prawaKomunikaty374
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4627
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4669
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych6001
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)5246
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1937
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu87691
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18865
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12138
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19611
Ikona - strzałka prawaArchiwum38547
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11006
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11132
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11321

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-23 15:11:18, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)