Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2441272
Ikona - strzałka prawaInformacje9813
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe90489
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11418
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa15115
Ikona - strzałka prawaWydziały52185
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności343
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe211875
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24275
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6513
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego5009
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia720568
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne16014
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze509046
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne62330
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych16261
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro213848
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro124113
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1457082
Ikona - strzałka prawaKontrole51736
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14391
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8258
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4418
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska4264
Ikona - strzałka prawaRejestry14578
Ikona - strzałka prawaPetycje8556
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2860
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?79219
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania103994
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów133483
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12866
Ikona - strzałka prawatransport21336
Ikona - strzałka prawaleśnictwo43608
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7974
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami12192
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo21387
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10943
Ikona - strzałka prawageologia8708
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura106460
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia25850
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków178596
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska13173
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami25513
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości10452
Ikona - strzałka prawaEdukacja8180
Ikona - strzałka prawaSport4499
Ikona - strzałka prawaKultura3712
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7143
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4385
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna11850
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1679
Ikona - strzałka prawaPoradniki1289
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe38124
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7932
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5368
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6643
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5076
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1805
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności762
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45309
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu30494
Ikona - strzałka prawaKompetencje8876
Ikona - strzałka prawaKomisje13955
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25773
Ikona - strzałka prawaKompetencje6756
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17191
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu184908
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu148546
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10666
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu160641
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania10972
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu156829
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22757
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17175
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15362
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15744
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych19423
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5607
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2743
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46833
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26226
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28148
Ikona - strzałka prawaI LO13801
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213404
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313428
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna23329
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty43731
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18789
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18304
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23650
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych88609
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne18604
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18285
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna45165
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny21313
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18812
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany43859
Ikona - strzałka prawaKomunikaty212
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4413
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4450
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5732
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4930
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1617
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu80129
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18589
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11841
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19361
Ikona - strzałka prawaArchiwum37964
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10680
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10847
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11083

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)