Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3072016
Ikona - strzałka prawaInformacje12594
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe101377
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny13133
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa17624
Ikona - strzałka prawaWydziały58016
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe240316
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP905
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego7695
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1156146
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne21779
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze582868
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne78048
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych24234
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro305741
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro154469
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1748026
Ikona - strzałka prawaKontrole69068
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16449
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie10063
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska6257
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska14609
Ikona - strzałka prawaRejestry17807
Ikona - strzałka prawaPetycje14012
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach4934
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?87565
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania116664
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów160243
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów15703
Ikona - strzałka prawatransport25737
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców704
Ikona - strzałka prawaleśnictwo50853
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody10193
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami15140
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo24969
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych13877
Ikona - strzałka prawageologia10873
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura132105
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20224802
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia33247
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków193181
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska17756
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami30417
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości14121
Ikona - strzałka prawaEdukacja10354
Ikona - strzałka prawaSport6218
Ikona - strzałka prawaKultura5195
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie9412
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi5925
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna18848
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa3106
Ikona - strzałka prawaPoradniki3693
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe45733
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna9787
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości7083
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione9261
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych7255
Ikona - strzałka prawaDostępność46
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności782
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności610
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności576
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności620
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego536
Ikona - strzałka prawaRODO150
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych551
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski47971
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu34123
Ikona - strzałka prawaKompetencje9860
Ikona - strzałka prawaKomisje16451
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu28847
Ikona - strzałka prawaKompetencje7845
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19257
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu231170
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu185481
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego12449
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu205319
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania21202
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu179204
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju27397
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego19211
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska18506
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu18129
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych27387
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ7743
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu5937
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital49701
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy28315
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo30677
Ikona - strzałka prawaI LO15371
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 215223
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 315136
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna26852
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty50564
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna20695
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej20311
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie27089
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych101641
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne21158
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja20437
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna50315
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny24780
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii21105
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany50936
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1476
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny5750
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie5968
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7390
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6602
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3441
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu105951
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu20644
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14234
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian21570
Ikona - strzałka prawaArchiwum41999
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13400
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13144
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13048

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:48:56, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)