Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3364663
Ikona - strzałka prawaInformacje13777
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe105861
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny14221
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa18936
Ikona - strzałka prawaWydziały60676
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe257755
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP2232
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego8725
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1505032
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne25132
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze635030
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne85576
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych29450
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa9
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro361372
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro174020
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1944126
Ikona - strzałka prawaKontrole83450
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku17860
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie11221
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska7796
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska24889
Ikona - strzałka prawaRejestry19915
Ikona - strzałka prawaPetycje17924
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach6440
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?91618
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania123362
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów174956
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów17351
Ikona - strzałka prawatransport28432
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców1624
Ikona - strzałka prawaleśnictwo55509
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody11634
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami17303
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo27408
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych15753
Ikona - strzałka prawageologia12507
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura144069
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 202219948
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20232448
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO9
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia37207
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków200215
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska20787
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami33657
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości16870
Ikona - strzałka prawaEdukacja12001
Ikona - strzałka prawaSport7507
Ikona - strzałka prawaKultura6211
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie11076
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi7005
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna21903
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa4013
Ikona - strzałka prawaPoradniki5818
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe50424
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna11123
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości8189
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione10824
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych8799
Ikona - strzałka prawaDostępność140
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności1911
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności1569
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności1508
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności1583
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1387
Ikona - strzałka prawaRODO251
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych1506
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski49553
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu36606
Ikona - strzałka prawaKompetencje10560
Ikona - strzałka prawaKomisje18080
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu30787
Ikona - strzałka prawaKompetencje8500
Ikona - strzałka prawaMłodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego2579
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20292
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu263515
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu204160
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego13666
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu235913
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania30522
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania8
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu192695
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju29072
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego20606
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska20734
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu19636
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych32884
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ8898
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu8295
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital51583
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy29465
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo32139
Ikona - strzałka prawaI LO16218
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 216086
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 316044
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna29033
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty54463
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna21860
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej21462
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie29398
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych108519
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne22964
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja21731
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna53696
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny26331
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii22345
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany52994
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1716
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny6099
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie6269
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7688
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6842
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe17134
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu119908
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu21513
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu15196
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22544
Ikona - strzałka prawaArchiwum43537
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego14419
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów14170
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13935

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)