Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2690414
Ikona - strzałka prawaInformacje11464
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe95159
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny12106
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa16052
Ikona - strzałka prawaWydziały54852
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności830
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe223882
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP25987
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych8240
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego6614
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia888558
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne18860
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze544168
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne69348
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych19320
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro258798
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro137786
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1582016
Ikona - strzałka prawaKontrole58493
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15179
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8887
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska5094
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska8087
Ikona - strzałka prawaRejestry15793
Ikona - strzałka prawaPetycje10672
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach3630
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?83049
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania109877
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów144659
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów14206
Ikona - strzałka prawatransport23159
Ikona - strzałka prawaleśnictwo46639
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody8896
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami13452
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo22896
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych12150
Ikona - strzałka prawageologia9612
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura119619
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia28982
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków185242
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska14943
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami27558
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości12015
Ikona - strzałka prawaEdukacja9064
Ikona - strzałka prawaSport5224
Ikona - strzałka prawaKultura4313
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie8096
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi5007
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna15554
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa2294
Ikona - strzałka prawaPoradniki2200
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe41411
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna8646
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości6015
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione7662
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5975
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego2324
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności1587
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności166
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski46371
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu31992
Ikona - strzałka prawaKompetencje9305
Ikona - strzałka prawaKomisje14948
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu27118
Ikona - strzałka prawaKompetencje7168
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18095
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu205130
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu164358
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego11354
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu180136
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania14954
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu166641
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju25934
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17997
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska16598
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu16627
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych22787
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski17
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ6351
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu3957
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital48004
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy27167
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28887
Ikona - strzałka prawaI LO14392
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 214190
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 314086
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna24813
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty46747
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna19518
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej19044
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie25101
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych94070
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne19537
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja19196
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna47271
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny22830
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii19876
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany46686
Ikona - strzałka prawaKomunikaty725
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4934
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie5048
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych6402
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)5735
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2385
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu93439
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu19632
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu13208
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian20637
Ikona - strzałka prawaArchiwum40182
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12246
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12198
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12134

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-02 14:10:08, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)