Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3180488
Ikona - strzałka prawaInformacje13099
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe103520
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny13600
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa18183
Ikona - strzałka prawaWydziały59147
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe247160
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP1486
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego8132
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1311775
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne23204
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze604571
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne81700
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych26663
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro330387
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro163490
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1832826
Ikona - strzałka prawaKontrole75724
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku17179
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie10563
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska7039
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska19054
Ikona - strzałka prawaRejestry18727
Ikona - strzałka prawaPetycje15674
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach5536
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?89193
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania119505
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów166498
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów16414
Ikona - strzałka prawatransport27004
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców1117
Ikona - strzałka prawaleśnictwo52822
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody10835
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami16045
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo25993
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych14722
Ikona - strzałka prawageologia11536
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura137366
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 202211429
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 2023120
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia34945
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków196264
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska19107
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami31804
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości15252
Ikona - strzałka prawaEdukacja11014
Ikona - strzałka prawaSport6749
Ikona - strzałka prawaKultura5622
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie10111
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi6364
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna20097
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa3512
Ikona - strzałka prawaPoradniki4567
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe47609
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna10299
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości7546
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione9904
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych7857
Ikona - strzałka prawaDostępność95
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności1276
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności1005
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności966
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności1033
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego882
Ikona - strzałka prawaRODO202
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych927
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski48662
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu35080
Ikona - strzałka prawaKompetencje10113
Ikona - strzałka prawaKomisje17109
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu29609
Ikona - strzałka prawaKompetencje8097
Ikona - strzałka prawaMłodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego1038
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19664
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu244425
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu194360
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego12966
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu217804
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania24948
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu184796
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju28087
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego19782
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska19517
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu18823
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych29675
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ8233
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu6797
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital50617
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy28775
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo31267
Ikona - strzałka prawaI LO15731
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 215568
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 315489
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna27762
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty52087
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna21156
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej20885
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie28065
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych104741
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne21920
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja21014
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna51763
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny25421
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii21620
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany51939
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1624
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny5928
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie6137
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7546
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6715
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3730
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu110197
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu21001
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14632
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22025
Ikona - strzałka prawaArchiwum42660
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13824
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13627
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13405

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-02-07 12:00:35, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)