Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3384654
Ikona - strzałka prawaInformacje14055
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe106290
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny14452
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa19169
Ikona - strzałka prawaWydziały60995
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe260285
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP2551
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego8959
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1563191
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne25824
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze642043
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne86212
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych30088
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa9
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro372936
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro177567
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1982214
Ikona - strzałka prawaKontrole86816
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku18113
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie11499
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska8090
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska27477
Ikona - strzałka prawaRejestry20325
Ikona - strzałka prawaPetycje18837
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach6814
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?91942
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania124596
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów177209
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów17696
Ikona - strzałka prawatransport28938
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców1826
Ikona - strzałka prawaleśnictwo56151
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody11904
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami17815
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo27926
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych16107
Ikona - strzałka prawageologia12870
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura146014
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 202223500
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20233927
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO9
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia37807
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków201241
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska21392
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami34420
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości17497
Ikona - strzałka prawaEdukacja12336
Ikona - strzałka prawaSport7784
Ikona - strzałka prawaKultura6455
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie11446
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi7249
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna22321
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa4204
Ikona - strzałka prawaPoradniki6327
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe51547
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna11403
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości8486
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione11163
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych9080
Ikona - strzałka prawaDostępność154
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności2145
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności1792
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności1730
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności1800
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1609
Ikona - strzałka prawaRODO268
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych1744
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski49885
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu37205
Ikona - strzałka prawaKompetencje10746
Ikona - strzałka prawaKomisje18507
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu31259
Ikona - strzałka prawaKompetencje8672
Ikona - strzałka prawaMłodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego2996
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20551
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu271103
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu207886
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego13892
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu243234
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania32294
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania8
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu195720
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju29507
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego20947
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska21151
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu19984
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych34224
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ9166
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu8836
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital51879
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy29744
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo32425
Ikona - strzałka prawaI LO16398
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 216317
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 316255
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna29489
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty55378
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna22102
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej21655
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie29920
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych109523
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne23325
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja21983
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna54436
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny26662
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii22652
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany53300
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1741
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny6135
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie6295
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7711
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6868
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe17249
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu122858
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu21772
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu15460
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22778
Ikona - strzałka prawaArchiwum43803
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego14656
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów14419
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi14189

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)