Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2608689
Ikona - strzałka prawaInformacje10308
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe93038
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11835
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa15717
Ikona - strzałka prawaWydziały53889
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności668
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe219028
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24782
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych7039
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego5473
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia821347
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne17264
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze532165
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne66159
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych18241
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro241604
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro132865
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1533799
Ikona - strzałka prawaKontrole56010
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14897
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8672
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4869
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska6708
Ikona - strzałka prawaRejestry15335
Ikona - strzałka prawaPetycje9885
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach3375
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?81885
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania108004
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów140752
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów13806
Ikona - strzałka prawatransport22550
Ikona - strzałka prawaleśnictwo45644
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody8573
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami13020
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo22360
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych11700
Ikona - strzałka prawageologia9300
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura116149
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia27908
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków182944
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska14346
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami26873
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości11513
Ikona - strzałka prawaEdukacja8783
Ikona - strzałka prawaSport4975
Ikona - strzałka prawaKultura4107
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7784
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4761
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna13203
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa2083
Ikona - strzałka prawaPoradniki1873
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe40243
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna8391
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5766
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione7284
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5650
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego2126
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności1295
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności49
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45954
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu31419
Ikona - strzałka prawaKompetencje9157
Ikona - strzałka prawaKomisje14584
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu26599
Ikona - strzałka prawaKompetencje7020
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17825
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu197088
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu158338
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego11112
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu172986
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania13589
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu163087
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju25592
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17690
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska16168
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu16308
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych21454
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski17
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ6073
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu3537
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital47601
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26816
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28606
Ikona - strzałka prawaI LO14171
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213931
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313904
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna24309
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty45661
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna19278
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18772
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie24547
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych92205
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne19245
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18878
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna46516
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny22173
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii19428
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany45554
Ikona - strzałka prawaKomunikaty543
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4751
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4873
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych6180
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)5493
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2127
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu89897
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18989
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12270
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19732
Ikona - strzałka prawaArchiwum38950
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11177
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11277
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11445

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)