Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3320451
Ikona - strzałka prawaInformacje13460
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe105192
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny13970
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa18688
Ikona - strzałka prawaWydziały60259
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe254127
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP1959
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego8498
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1424993
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne24395
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze624451
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne84329
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych28452
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro347739
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro169833
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1895727
Ikona - strzałka prawaKontrole80152
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku17598
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie10905
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska7459
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska22354
Ikona - strzałka prawaRejestry19411
Ikona - strzałka prawaPetycje16901
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach6002
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?91096
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania121860
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów171954
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów16940
Ikona - strzałka prawatransport27821
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców1405
Ikona - strzałka prawaleśnictwo54614
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody11302
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami16745
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo26787
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych15360
Ikona - strzałka prawageologia12069
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura141653
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 202216197
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20231110
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO9
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia36371
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków198777
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska20019
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami32846
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości16133
Ikona - strzałka prawaEdukacja11566
Ikona - strzałka prawaSport7142
Ikona - strzałka prawaKultura5936
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie10634
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi6705
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna21315
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa3822
Ikona - strzałka prawaPoradniki5243
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe49093
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna10791
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości7907
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione10477
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych8475
Ikona - strzałka prawaDostępność122
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności1674
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności1349
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności1295
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności1362
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1166
Ikona - strzałka prawaRODO232
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych1295
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski49223
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu36072
Ikona - strzałka prawaKompetencje10382
Ikona - strzałka prawaKomisje17627
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu30305
Ikona - strzałka prawaKompetencje8315
Ikona - strzałka prawaMłodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego2091
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20034
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu253988
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu200198
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego13421
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu227182
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania28200
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu188991
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju28634
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego20256
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska20250
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu19291
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych31419
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ8627
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu7673
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital51235
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy29218
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo31793
Ikona - strzałka prawaI LO16023
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 215869
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 315821
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna28489
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty53427
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna21603
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej21230
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie28830
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych106986
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne22561
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja21464
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna52871
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny25980
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii22056
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany52627
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1689
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny6037
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie6229
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7641
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6798
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3904
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu116716
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu21298
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14974
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22332
Ikona - strzałka prawaArchiwum43220
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego14183
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13932
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13678

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-01 08:44:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)