Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2909447
Ikona - strzałka prawaInformacje12058
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe98697
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny12586
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa16881
Ikona - strzałka prawaWydziały56786
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe232702
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP275
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego7192
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1032707
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne20350
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze564969
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne74546
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych22080
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro283630
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro147304
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1672178
Ikona - strzałka prawaKontrole64337
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15835
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie9419
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska5684
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska11385
Ikona - strzałka prawaRejestry16817
Ikona - strzałka prawaPetycje12500
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach4303
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?85796
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania114030
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów153862
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów15015
Ikona - strzałka prawatransport24504
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców379
Ikona - strzałka prawaleśnictwo48977
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody9647
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami14359
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo24064
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych13113
Ikona - strzałka prawageologia10319
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura127183
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20221475
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia31370
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków189990
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska16337
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami29065
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości13182
Ikona - strzałka prawaEdukacja9769
Ikona - strzałka prawaSport5754
Ikona - strzałka prawaKultura4806
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie8828
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi5521
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna17714
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa2734
Ikona - strzałka prawaPoradniki2937
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe43833
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna9250
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości6585
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione8548
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych6665
Ikona - strzałka prawaDostępność43
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności317
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności229
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności216
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności238
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego195
Ikona - strzałka prawaRODO134
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych167
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski47318
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu33158
Ikona - strzałka prawaKompetencje9601
Ikona - strzałka prawaKomisje15690
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu28067
Ikona - strzałka prawaKompetencje7547
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18648
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu220127
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu175275
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego11985
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu194162
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania18314
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu173620
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju26701
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego18637
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska17553
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu17400
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych25307
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ7032
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu4970
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital48892
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy27829
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo29733
Ikona - strzałka prawaI LO14846
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 214787
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 314599
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna25970
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty48960
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna20081
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej19686
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie26268
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych97874
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne20334
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja19898
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna48872
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny24012
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii20594
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany48971
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1100
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny5372
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie5579
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych6948
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6201
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2942
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu101396
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu20113
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu13777
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian21090
Ikona - strzałka prawaArchiwum41166
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12816
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12683
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12585

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-24 09:22:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)