Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie49208
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.43228
Starostwo Powiatowe38182
Szanowni Państwo,34340
Rejestracja pojazdu używanego29607
Komórki organizacyjne22679
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków22489
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.19985
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego18751
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa17563
Szpital16972
Wyrejestrowanie pojazdu16956
Uchwały podjęte w latach ubiegłych16087
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy15736
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu15458
PINB15408
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę14003
Rejestracja pojazdu nowego13265
Wymiana prawa jazdy12867
Starosta Włoszczowski12861
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia12726
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)12524
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej12209
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia11891
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru11779
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.11554
Składanie wniosku drogą elektroniczną11497
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.11096
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.10957
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę10899
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę10762
Działalność10723
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych10493
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)10484
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu10343
Struktura Organizacyjna10293
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.10241
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem10226
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym9738
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.9717
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu9643
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9637
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej9619
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.9283
PPP9262
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru9218
Majątek8763
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8677
Podstawowe Akty Prawne8633

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:48:16, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)