Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie46832
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.41130
Starostwo Powiatowe34930
Szanowni Państwo,31565
Rejestracja pojazdu używanego25256
Komórki organizacyjne20703
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków18870
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16736
Szpital16204
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.15715
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa15293
Wyrejestrowanie pojazdu14669
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14320
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13595
PINB13536
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu13062
Starosta Włoszczowski12155
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11823
Rejestracja pojazdu nowego11462
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia11161
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10585
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia10316
Wymiana prawa jazdy10186
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru10130
Składanie wniosku drogą elektroniczną9799
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej9704
Działalność9656
Struktura Organizacyjna9393
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.9350
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9334
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.9187
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9174
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)9094
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.9076
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę9075
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8899
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8830
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8745
PPP8470
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.8407
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8343
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8294
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8242
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.8080
Majątek7947
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu7911
Podstawowe Akty Prawne7793
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej7757
Status Prawny7718

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-23 15:11:18, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)