Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie50350
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.43948
Starostwo Powiatowe39535
Szanowni Państwo,35494
Rejestracja pojazdu używanego31511
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków24159
Komórki organizacyjne23548
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.21467
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego19649
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa18842
Wyrejestrowanie pojazdu18031
Szpital17388
Uchwały podjęte w latach ubiegłych16964
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy16723
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu16633
PINB16109
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę14836
Rejestracja pojazdu nowego14186
Wymiana prawa jazdy13859
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia13555
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej13469
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)13377
Starosta Włoszczowski13286
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia12725
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru12622
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.12419
Składanie wniosku drogą elektroniczną12383
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.11950
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.11705
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę11692
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę11629
Działalność11328
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)11263
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych11230
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu11149
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.11006
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem10978
Struktura Organizacyjna10889
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym10502
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.10424
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu10385
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej10351
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim10037
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.10003
PPP9837
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru9779
Majątek9331
Podstawowe Akty Prawne9238
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8885

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)