Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie46106
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.41001
Starostwo Powiatowe34340
Szanowni Państwo,30969
Rejestracja pojazdu używanego24583
Komórki organizacyjne20255
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków18108
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16357
Szpital16085
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14892
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.14891
Wyrejestrowanie pojazdu14279
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14098
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13291
PINB13252
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12642
Starosta Włoszczowski12031
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11311
Rejestracja pojazdu nowego11142
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10868
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10213
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia10012
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9795
Wymiana prawa jazdy9725
Składanie wniosku drogą elektroniczną9496
Działalność9486
Struktura Organizacyjna9213
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9127
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej9127
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9106
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8909
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8849
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8832
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8675
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8664
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8649
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8545
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8360
PPP8300
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8176
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8102
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8069
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.8030
Majątek7789
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7718
Podstawowe Akty Prawne7636
Status Prawny7563
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu7556
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej7399

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)