Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie49586
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.43535
Starostwo Powiatowe38800
Szanowni Państwo,34898
Rejestracja pojazdu używanego30460
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków23220
Komórki organizacyjne23104
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.20537
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego19100
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa18241
Wyrejestrowanie pojazdu17448
Szpital17152
Uchwały podjęte w latach ubiegłych16426
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy16178
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu15975
PINB15687
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę14314
Rejestracja pojazdu nowego13630
Wymiana prawa jazdy13281
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia13078
Starosta Włoszczowski13032
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)12887
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej12693
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia12243
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru12122
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.11898
Składanie wniosku drogą elektroniczną11893
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.11462
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.11250
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę11210
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę11112
Działalność10982
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)10807
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych10800
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu10664
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem10539
Struktura Organizacyjna10525
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.10524
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym10065
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.9984
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu9920
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej9913
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9786
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.9572
PPP9489
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru9409
Majątek8974
Podstawowe Akty Prawne8855
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8756

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-24 11:22:46, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)