Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie48827
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.42934
Starostwo Powiatowe37533
Szanowni Państwo,33806
Rejestracja pojazdu używanego28805
Komórki organizacyjne22262
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków21801
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.19043
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego18341
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa16990
Szpital16782
Wyrejestrowanie pojazdu16485
Uchwały podjęte w latach ubiegłych15645
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy15233
PINB14976
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu14902
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę13610
Rejestracja pojazdu nowego12865
Starosta Włoszczowski12678
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia12372
Wymiana prawa jazdy12315
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)12145
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej11709
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia11550
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru11429
Składanie wniosku drogą elektroniczną11133
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.11111
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.10652
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.10576
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę10524
Działalność10383
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę10329
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych10187
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)10160
Struktura Organizacyjna10045
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu10011
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9911
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.9883
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9502
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym9416
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.9366
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu9283
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej9240
PPP9087
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru9004
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.8925
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8580
Majątek8537
Podstawowe Akty Prawne8411

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 08:56:12, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)