Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie47665
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.41369
Starostwo Powiatowe35747
Szanowni Państwo,32437
Rejestracja pojazdu używanego26538
Komórki organizacyjne21284
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków19975
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego17352
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.17178
Szpital16414
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa15960
Wyrejestrowanie pojazdu15251
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14700
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy14160
PINB14093
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu13728
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę12558
Starosta Włoszczowski12323
Rejestracja pojazdu nowego11974
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia11603
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)11158
Wymiana prawa jazdy10969
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia10788
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru10656
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej10503
Składanie wniosku drogą elektroniczną10295
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.10027
Działalność9857
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.9794
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.9654
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę9646
Struktura Organizacyjna9606
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9593
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)9491
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę9326
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu9321
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9268
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9244
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.9024
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8742
PPP8678
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.8631
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8535
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu8437
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej8397
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8370
Majątek8159
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.8113
Podstawowe Akty Prawne8003

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-02 14:10:08, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)