Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie48538
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.42680
Starostwo Powiatowe37052
Szanowni Państwo,33436
Rejestracja pojazdu używanego28207
Komórki organizacyjne22022
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków21295
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.18528
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego18019
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa16721
Szpital16672
Wyrejestrowanie pojazdu16087
Uchwały podjęte w latach ubiegłych15276
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy14872
PINB14731
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu14582
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę13371
Rejestracja pojazdu nowego12615
Starosta Włoszczowski12587
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia12124
Wymiana prawa jazdy11933
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)11907
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej11338
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia11317
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru11187
Składanie wniosku drogą elektroniczną10868
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.10856
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.10456
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.10360
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę10316
Działalność10159
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę10082
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych10026
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)9951
Struktura Organizacyjna9904
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu9791
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9702
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.9654
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9422
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym9217
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.9184
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu9065
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej9029
PPP8986
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8873
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.8727
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8530
Majątek8408
Podstawowe Akty Prawne8270

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-24 09:22:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)