Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie47197
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.41232
Starostwo Powiatowe35290
Szanowni Państwo,32004
Rejestracja pojazdu używanego25841
Komórki organizacyjne20943
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków19331
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego17038
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.16508
Szpital16285
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa15591
Wyrejestrowanie pojazdu14940
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14469
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13861
PINB13807
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu13344
Starosta Włoszczowski12220
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę12191
Rejestracja pojazdu nowego11700
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia11360
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10851
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia10534
Wymiana prawa jazdy10529
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru10399
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej10061
Składanie wniosku drogą elektroniczną10039
Działalność9740
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.9674
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.9511
Struktura Organizacyjna9476
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9440
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.9365
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę9358
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)9281
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9212
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu9104
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9034
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę9019
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.8675
PPP8560
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8533
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8400
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.8345
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8293
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu8165
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej8124
Majątek8030
Podstawowe Akty Prawne7883
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.7850

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)