Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Instrukcja obsługi

Ikona statystyk

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie:
- BIP -  oznacza   Biuletyn  Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o  dostępie  do  informacji  publicznej  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198. )  oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),
- podmiot - oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jaka jest zamieszczona na stronie głównej pod adresem www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl.

MENU
Podstawowym elementem, niezbędnym do pozyskania informacji zawartych w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu.  Jest  to  menu  przedmiotowe,  które  zawiera  wykaz  grup tematycznych,  w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
Przycisk menu "informacje nieudostępnione w BIP" - zawiera informacje dotyczące sposobu   dostępu  do  informacji  publicznych  będących  w  posiadaniu podmiotu  
i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej,
Przycisk menu „redakcja biuletynu" - zawiera dane określające tożsamość osób, które wytworzyły informację lub zmieniły jej treść oraz tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej.
 
WYSZUKIWARKA
W lewej, górnej części ekranu każdej strony BIP znajduje się moduł wyszukujący tzn. element oprogramowania umożliwiający znalezienie stron z poszukiwanymi informacjami.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP Powiatu Włoszczowskiego jest również możliwy poprzez stronę główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL - www.bip.gov.pl, którego adres znajduje się w prawym górnym rogu na każdej stronie serwisu.


 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2003-07-09
Data publikacji:
2003-07-09
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)