Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

wykonywania zadań w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ikona statystyk

gospodarki finansowej Powiatu Włoszczowskiego za lata 2019-2020

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 roku

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie dotyczącym procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacji zadań określonych w art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)