Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

wykonywania zadań w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

dotycząca działalności Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Ikona statystyk

w zakresie wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów z tego tytułu

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

dotycząca działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Powiat Włoszczowski właściwych procedur dotyczących zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego"

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Ikona statystyk

w zakresie wykonywania przez Starostę Włoszczowskiego zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

Ikona statystyk

w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz sposobu wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Ikona statystyk

gospodarki finansowej Powiatu Włoszczowskiego za lata 2019-2020

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:48:56, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)