Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi

Ikona statystyk

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. –  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2021 r.)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 13:50:00, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)