Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w obr. Krasocin gm. Krasocin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Martyna Fatyga (m.fatyga)
Data utworzenia informacji:
2022-01-26
Data publikacji:
2022-01-26
Data ostatniej zmiany:
2022-01-26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb kompleksu stawowego ryb karpiowatych "Rząbiec" na usługi wodne polegające na piętrzeniu wody na mnichu Nr 1 do rzędnej 244,90 m n.p.m.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Martyna Fatyga (m.fatyga)
Data utworzenia informacji:
2022-01-26
Data publikacji:
2022-01-26
Data ostatniej zmiany:
2022-01-26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Jeżowiec gm. Kluczewsko

Ikona statystyk
 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Włoszczowa

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE z dnia 20.01.2022r. w sprawie decyzji pozwolenia na budowę

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ikona statystyk

o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ikona statystyk

o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Chycza

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
i.lato
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2022-01-19
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19
 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic do podziału - Bebelno Wieś gm. Włoszczowa

Ikona statystyk

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-01-04

Znak: GKN.683.19.2021.IŚ

D E C Y Z  J A

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f oraz ust. 5 i 5a, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 333/1 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin

o r z e k a m

1. Ustalić odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 333/1 o pow. 0,0045 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy – Skorków – Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap 1” – kategoria obiektu budowlanego: XXV, w wysokości 391,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100).

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

Decyzja

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2022-01-04

Znak: GKN.683.17.2021.IŚ

D E C Y Z  J A

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f oraz ust. 5 i 5a, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 330/1 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin

o r z e k a m

1. Ustalić odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorków w gminie Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 330/1 o pow. 0,0045 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy – Skorków – Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – Etap 1” – kategoria obiektu budowlanego: XXV, w wysokości 1 421,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych i 00/100).

Cała treść decyzji znajduje się w załączniku.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Czarnca gm. Włoszczowa

Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Czarnca gm. Włoszczowa

Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Wałkonowy Górne gm. Secemin

Ikona statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 14:33:01, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)