Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.12.2013 r. znak: ROL.6341.58.2013.III

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz uslugi wodne w miejscowości Czarnca i Kuzki.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dotyczące czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości nr 68 położonej w miejscowości Kuczków.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 142 położonej w miejscowości Kuczków

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - obektu służącego do ujmowania wód podziemnych - na działkach położonych w obrębie 0006 Włoszczowa.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem rzeki Kanpówki rurociągu kanalizacji na działce nr 75 obręb 0020 Żelisławiczki - gm. Secemin.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

kierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 27-1026 położonej w obrębie Wola Wiśniowa (Podlipie nr 6).

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego (rowu) w miescowości Kuczków, gm. Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

kierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 151 położonej w miejscowości Jakubów - gm. Krasocin.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

kierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 384 położonej w miejscowości Jeżowiec - gm. Kluczewsko.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

kierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1236 i 1237 położonych w Seceminie

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2021-10-06
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

Zawiadomienie

Ikona statystyk

dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Motyczno.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

kierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dotyczące czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 77 położonej w miejscowości Dąbrówka, obręb 0006 - gm. Krasocin

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 13:50:00, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)