Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bieganów gm. Radków

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk
Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23.05.2022r. w sprawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynności wyznaczenia oraz przyjęcia granic działek w miejscowości Psary Kolonia

 

Zawiadomienie

Ikona statystyk

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2022.05.16

Znak: GKN.6821.1.3.2022.TS                   

Z A W I A D O M I E N I E

              Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że przygotowany został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Gościencin gm. Włoszczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki Nr 68/3, 206/5, 206/6.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie z dnia 17.05.2022r w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji zrid

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie z dnia 16.05.2022r

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2022-05-16
Data publikacji:
2022-05-16
Data ostatniej zmiany:
2022-05-16
 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Oleszno

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Ikona statystyk

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

Ikona statystyk
 

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Cieśle

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dąbrówka

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 12.05.2022r. w sprawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach geodezyjnych na gruncie w związku z regulacją geodezyjno-prawną drogi powiatowej nr 0255T [Kolonia Mrowina]

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Silpia Duża gm. Włoszczowa

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-24 09:22:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)