Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-05-11

Uchwała Nr 27/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r."

2015-06-09

Uchwała Nr 41/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2015-06-09

Uchwała Nr 42/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2010"
2015-10-20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w dniach 28 października - 3 listopada 2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2016 r.)".

2015-11-20

Uchwała Nr 92/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2016 r.)".

2016-10-18

Ogłoszenie

W dniach od 19 do 25 października zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dot. projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2017r.)".

2016-11-15

Uchwała Nr 105/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2017r.)".

2016-12-05

UCHWAŁA Nr XXV/ 139/16 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2017 r.)"

2017-10-30

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

dot. projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2018r)"

2017-11-24

Uchwala nr 112/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2017r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2018r.)

2018-11-01

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniach 1 - 9 listopada 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2019 r.)".

2019-10-25

Ogłoszenie: w dniach  od 1 - 7 listopada 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy...

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniach  od 1 - 7 listopada 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (na 2020 r.)".

2020-10-30

Informacja o konsultacjacj Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2021r.

Włoszczowa, 29 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniach 6 – 12 listopada 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (na 2021 r.)".

2020-11-30

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. –  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2021 r.)

2021-12-02

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi (na 2022 r.)

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi (na 2022 r.)Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)