Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2019-02-12

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

Powiat Włoszczowski, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

2020-10-20

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.29.2020.BG

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości celem ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 m2 nieruchomości gruntowych rolnych z uwzględnieniem klasy gruntu, którego czynsz będzie dotyczył - stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych w obrębach ewidencyjnych 06 i 08 m. Włoszczowa. 

W wyniku wyceny należy określić wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego należnego za 1 m2 gruntu, odrębnie dla każdego z konturów klasyfikacyjnych, wchodzących w skład przeznaczonych do wydzierżawienia nieruchomości.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)