Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-10-01

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 0402 T Fryszerka – Wojciechów – Jakubów w km od 0+000 do km 0+873 na odcinku granica powiatu - Wojciechów

2020-10-07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie

Nr zamówienia  In. 272.8.2020

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie

2020-10-07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie

Nr zamówienia  In. 272.8.2020

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie

2020-10-19

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice

Nr zamówienia  In. 272.9.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości poniżej kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) dla robót budowlanych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice

w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Nr zamówienia  In. 272.9.2020

2020-10-20

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego Znak: GKN.272.29.2020.BG

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości celem ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 m2 nieruchomości gruntowych rolnych z uwzględnieniem klasy gruntu, którego czynsz będzie dotyczył - stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych w obrębach ewidencyjnych 06 i 08 m. Włoszczowa. 

W wyniku wyceny należy określić wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego należnego za 1 m2 gruntu, odrębnie dla każdego z konturów klasyfikacyjnych, wchodzących w skład przeznaczonych do wydzierżawienia nieruchomości.

2020-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0252T Ciemiętniki-Pilczyca od km 5+220 do km 8+725

Nr zamówienia  In. 272.10.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Opracowanie   dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0252T Ciemiętniki-Pilczyca
od km 5+220 do km 8+725

2020-10-29

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0247T ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odc. o dł. około 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy

Nr zamówienia  In. 272.11.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Opracowanie   dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej  Nr 0247T ul. Koniecpolska
we Włoszczowie  na odc. o dł. około  0,85 km
od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy

2020-10-30

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin – Silpia Mała na odcinku 6,3 km”

2020-10-30

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta”

2020-11-04

Ogłoszenie o zamówieniu - utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz powiatowej bazy BDOT500

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ (zał. 7 do SIWZ) - nie dotyczy jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski i Krasocin.
2) Wdrożenie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT - nie dotyczy jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski i Krasocin.
3) Utworzenie bazy BDOT500, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ (zał. 7 do SIWZ).
4) Wdrożenie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów bazy BDOT500.

2020-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice”

2020-11-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie

Nr zamówienia  In. 272.12.2020

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie

2020-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków

2020-11-30

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2021

AG.272.1.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2021

Zamawiający: POWIAT WŁOSZCZOWSKI ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa


 1  2  3  4  5  6 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)