Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.17.2020.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Kąty gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 19, 31, 33, 34, 39, 53, 67, 73, 90, 106, 110, 119, 134, 140, 186, 226  stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.19.2020.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 05 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 6220, 6221, 6228  stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.1.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Kurzelów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 29, 31, 57, 80, 84, 106, 107, 165, 168, 217, 218, 219, 220, 223, 247, 248, 320, 321, 354, 397, 398, 437, 444, 445, 465, 473, 561, 562, 570, 580, 605, 643, 658, 680, 699, 759, 774, 819, 856, 870, 898, 926, 946, 958, 1008, 1020, 1041, 1060, 1061, 1082, 1132, 1150, 1164, 1169, 1173, 1201, 1218, 1339, 1343, 1356, 1447, 1451, 1496 1515, 1517, 1563, 1564, 1644, 1689, 1750, 1771, 1783, 1803, 1813, 1828, 1829, 1937, 2000, 2029, 2030, 2031, 2047, 2048, 2049, 2050, 2105, 2319, 2320, 2324, 2344, 2358, 2359, 2369, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2382, 2383, 3052, 3054, 3056, 732, 2346 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.2.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Ludwinów gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 872, stanowi mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.3.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 3/3, 172 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.4.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położonaw obrębie Michałów gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 222, stanowi mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.5.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Międzylesie  gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 769, 770 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.6.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Motyczno  gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 147, 154/1, 181, 183, 188, 190, 270, 441, 833, 173, 174/1, 174/2 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.7.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Nieznanowice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 64, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 607, 618, 642 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.8.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Ogarka gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 724, 736, 740  stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.9.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Przygradów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 492/1, 492/2, 640 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.10.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Rząbiec gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 833 stanowi mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.11.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 497, 645/1, 640 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.12.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Silpia Duża gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 644, 809 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

2021-04-28

Zawiadomienie

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2021.04.20

Znak: GKN.6821.1.13.2021.TS                     

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Wymysłów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 518, 519 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-06 15:01:3, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)