Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2401713
Ikona - strzałka prawaInformacje9720
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe89928
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11334
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14983
Ikona - strzałka prawaWydziały51557
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności281
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe210006
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24149
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6420
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4933
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia699626
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne15699
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze503852
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne61338
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro207740
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro121563
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych15756
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1443700
Ikona - strzałka prawaKontrole50859
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14288
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8171
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4323
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska3904
Ikona - strzałka prawaRejestry14403
Ikona - strzałka prawaPetycje8307
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2776
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?78511
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania102811
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów131529
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12659
Ikona - strzałka prawatransport21062
Ikona - strzałka prawaleśnictwo43129
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7824
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami12009
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo21201
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10782
Ikona - strzałka prawageologia8601
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura104230
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia25326
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków177360
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska12910
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami25234
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości10249
Ikona - strzałka prawaEdukacja8065
Ikona - strzałka prawaSport4406
Ikona - strzałka prawaKultura3623
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7005
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4310
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna11504
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1601
Ikona - strzałka prawaPoradniki1192
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe37708
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7826
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5253
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6502
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4949
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1735
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności658
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45144
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu30271
Ikona - strzałka prawaKompetencje8815
Ikona - strzałka prawaKomisje13827
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25596
Ikona - strzałka prawaKompetencje6702
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17035
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu182861
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu146652
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10559
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu158668
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania10515
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu155586
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22623
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17058
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15182
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15620
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych19027
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5473
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2568
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46663
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26085
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28039
Ikona - strzałka prawaI LO13710
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213290
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313342
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna23097
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty43341
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18687
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18185
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23424
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych87820
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne18368
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18107
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna44805
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny21038
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18688
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany43519
Ikona - strzałka prawaKomunikaty149
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4330
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4372
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5616
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4844
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1528
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu78977
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18484
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11738
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19266
Ikona - strzałka prawaArchiwum37649
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10576
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10775
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11012

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 11:10:38, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)