Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1364697
Ikona - strzałka prawaInformacje7419
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe72449
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8956
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11698
Ikona - strzałka prawaWydziały36200
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe158654
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21166
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1174
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2595
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia330069
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne8763
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze395896
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne25105
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro60885
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro37539
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych5690
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1072780
Ikona - strzałka prawaKontrole31847
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11758
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5918
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2151
Ikona - strzałka prawaRejestry10106
Ikona - strzałka prawaPetycje3332
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1114
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?59409
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania75707
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów83329
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8589
Ikona - strzałka prawatransport15352
Ikona - strzałka prawaleśnictwo32384
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5102
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8074
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16753
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6704
Ikona - strzałka prawageologia6115
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura71272
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia12731
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków138960
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska6389
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19313
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5807
Ikona - strzałka prawaEdukacja4830
Ikona - strzałka prawaSport2478
Ikona - strzałka prawaKultura2007
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4410
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2676
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5784
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe27788
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5873
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3432
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3397
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2178
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego221
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski39585
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu24703
Ikona - strzałka prawaKompetencje7755
Ikona - strzałka prawaKomisje10930
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję4
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21023
Ikona - strzałka prawaKompetencje5594
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13883
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu122541
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu107004
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7884
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu105085
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu120200
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19739
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14666
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11224
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13213
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych10639
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski7
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3103
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42726
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22548
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25443
Ikona - strzałka prawaI LO11985
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210610
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310923
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna18465
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty33724
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16505
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15316
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18441
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych65145
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14896
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15444
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna37855
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15665
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16140
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany34143
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2768
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2676
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3428
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2971
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu54395
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16696
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9908
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15305
Ikona - strzałka prawaArchiwum29863
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8964
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8818
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9549

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 08:20:58, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)