Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2297187
Ikona - strzałka prawaInformacje9492
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe88374
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11083
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14609
Ikona - strzałka prawaWydziały49776
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności132
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe206533
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP23852
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO6109
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4689
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia659193
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne15050
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze491098
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne58245
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro193173
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro114330
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych14319
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1412275
Ikona - strzałka prawaKontrole49237
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14021
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8000
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4120
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska3032
Ikona - strzałka prawaRejestry13952
Ikona - strzałka prawaPetycje7643
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2599
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?76293
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania100336
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów125634
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12243
Ikona - strzałka prawatransport20493
Ikona - strzałka prawaleśnictwo41759
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7504
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami11669
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo20715
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10315
Ikona - strzałka prawageologia8349
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura99742
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia23741
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków173750
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska12285
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami24701
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości9783
Ikona - strzałka prawaEdukacja7791
Ikona - strzałka prawaSport4197
Ikona - strzałka prawaKultura3465
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6742
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4148
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna10671
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1382
Ikona - strzałka prawaPoradniki954
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe36949
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7577
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5018
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6165
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4660
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1569
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności296
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski44704
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu29738
Ikona - strzałka prawaKompetencje8696
Ikona - strzałka prawaKomisje13576
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25192
Ikona - strzałka prawaKompetencje6591
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16731
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu177779
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu141632
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10294
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu154215
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania9446
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu152561
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22328
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16806
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska14844
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15343
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych18292
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5248
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2109
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46282
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25751
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27768
Ikona - strzałka prawaI LO13506
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213022
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313161
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna22669
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty42556
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18422
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej17898
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22973
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych85485
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne17974
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17740
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna44044
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny20289
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18433
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany42413
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4139
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4169
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5346
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4610
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1341
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu76717
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18259
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11517
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18826
Ikona - strzałka prawaArchiwum36811
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10312
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10620
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10826

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 08:21:28, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)