Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1410374
Ikona - strzałka prawaInformacje7593
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe74754
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9177
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12079
Ikona - strzałka prawaWydziały37871
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe165167
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21512
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1405
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2827
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia354672
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9393
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze406310
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne29105
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro70615
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro44242
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych6961
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1104278
Ikona - strzałka prawaKontrole33259
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12067
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6071
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2433
Ikona - strzałka prawaRejestry10455
Ikona - strzałka prawaPetycje3515
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1212
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?61227
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania78618
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów86853
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8859
Ikona - strzałka prawatransport15775
Ikona - strzałka prawaleśnictwo33380
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5320
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8379
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17067
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7180
Ikona - strzałka prawageologia6321
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura74184
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia13708
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków143816
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska7077
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19717
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6094
Ikona - strzałka prawaEdukacja5024
Ikona - strzałka prawaSport2606
Ikona - strzałka prawaKultura2100
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4603
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2782
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6270
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa68
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe28674
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6014
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3572
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3615
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2441
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego356
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski40390
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu25549
Ikona - strzałka prawaKompetencje7849
Ikona - strzałka prawaKomisje11254
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21552
Ikona - strzałka prawaKompetencje5664
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14211
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu127900
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu111577
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8130
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu110201
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania1422
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu124297
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19941
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14885
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11574
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13378
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych11420
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3365
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital43236
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22970
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25741
Ikona - strzałka prawaI LO12119
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210842
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311115
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19018
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty34626
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16726
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15533
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie19009
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych67668
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15337
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15644
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna38602
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16020
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16411
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany35180
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2882
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2801
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3589
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3104
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu56163
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16879
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10077
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15745
Ikona - strzałka prawaArchiwum30573
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9097
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9385
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9676

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:39:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)