Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.38266
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie36199
Starostwo Powiatowe27954
Szanowni Państwo,23358
Oświadczenia majątkowe20543
Szpital15021
Komórki organizacyjne14295
Rejestracja pojazdu używanego14020
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11480
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11025
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10891
Starosta Włoszczowski10516
PINB10479
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków9855
Wyrejestrowanie pojazdu9262
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8467
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.8467
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8462
Działalność8202
Struktura Organizacyjna8048
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7483
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7386
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7358
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7353
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7319
PPP7121
Majątek6712
Status Prawny6540
Podstawowe Akty Prawne6484
Rejestracja pojazdu nowego6364
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6236
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6118
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6092
PUP6071
Informacje nieudostępnione w BIP6048
PCO5961
Kierownicy jednostek organizacyjnych (2017)5814
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5579
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5577
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5526
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5474
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5451
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5312
Inspektorat weterynarii5310
KP PSP WŁOSZCZOWA5282
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5244
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5242
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5176
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5125

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:39:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)