Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37492
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie34728
Starostwo Powiatowe27006
Szanowni Państwo,22572
Oświadczenia majątkowe19733
Szpital14843
Komórki organizacyjne13577
Rejestracja pojazdu używanego13278
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11067
Uchwały podjęte w latach ubiegłych10497
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10412
Starosta Włoszczowski10205
PINB10146
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków8930
Wyrejestrowanie pojazdu8859
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8373
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8078
Działalność7995
Struktura Organizacyjna7842
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.7743
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7202
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7164
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7113
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7046
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6955
PPP6945
Majątek6528
Status Prawny6374
Podstawowe Akty Prawne6322
Rejestracja pojazdu nowego5985
PUP5950
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5946
Informacje nieudostępnione w BIP5930
PCO5847
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5837
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5781
Informacja o wynikach naboru5712
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5312
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5290
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5220
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5204
Inspektorat weterynarii5204
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5155
KP PSP WŁOSZCZOWA5119
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4990
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4971
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.4959
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru4949
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4929

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 08:20:58, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)