Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie45761
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40920
Starostwo Powiatowe34144
Szanowni Państwo,30702
Rejestracja pojazdu używanego24201
Komórki organizacyjne20017
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków17751
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16189
Szpital16029
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14724
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.14441
Wyrejestrowanie pojazdu14122
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14014
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13148
PINB13146
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi12609
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12475
Starosta Włoszczowski11983
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11058
Rejestracja pojazdu nowego11024
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10758
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10039
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9893
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9683
Wymiana prawa jazdy9512
Działalność9402
Składanie wniosku drogą elektroniczną9368
Struktura Organizacyjna9157
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9082
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9044
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej8858
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8758
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8681
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8649
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8558
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8500
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8429
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8426
Ogłoszenie o zamówieniu8256
PPP8252
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8181
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8145
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7995
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7962
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7865
Majątek7737
Podstawowe Akty Prawne7584
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7545
Status Prawny7513

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-15 13:20:58, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)