Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie44742
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40733
Starostwo Powiatowe33570
Szanowni Państwo,29868
Rejestracja pojazdu używanego22989
Komórki organizacyjne19381
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków16714
Szpital15919
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego15622
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14189
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13700
Wyrejestrowanie pojazdu13563
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.13354
PINB12816
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy12622
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi11890
Starosta Włoszczowski11870
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu11862
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę10570
Rejestracja pojazdu nowego10525
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10378
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)9462
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9433
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9266
Działalność9237
Wymiana prawa jazdy9070
Struktura Organizacyjna9033
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9022
Składanie wniosku drogą elektroniczną8923
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8833
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8404
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8214
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8192
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej8187
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8164
PPP8152
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8135
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8075
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8053
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8046
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę7785
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7741
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7632
Majątek7624
Ogłoszenie o zamówieniu7581
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7491
Podstawowe Akty Prawne7442
Status Prawny7402
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7171

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-27 08:14:20, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)