Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2429567
Ikona - strzałka prawaInformacje9788
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe90264
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11383
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa15076
Ikona - strzałka prawaWydziały51973
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności326
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe211277
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24235
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych6481
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4984
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia715535
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne15922
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze507667
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne62013
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro211877
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro123236
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych16096
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1453611
Ikona - strzałka prawaKontrole51480
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14360
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8237
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4389
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska4184
Ikona - strzałka prawaRejestry14508
Ikona - strzałka prawaPetycje8474
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2835
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?79045
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania103664
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów132890
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12786
Ikona - strzałka prawatransport21226
Ikona - strzałka prawaleśnictwo43462
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7932
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami12128
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo21319
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10885
Ikona - strzałka prawageologia8674
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura105769
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia25699
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków178226
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska13082
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami25418
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości10386
Ikona - strzałka prawaEdukacja8141
Ikona - strzałka prawaSport4471
Ikona - strzałka prawaKultura3679
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7084
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4357
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna11739
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1652
Ikona - strzałka prawaPoradniki1252
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe37997
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7902
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5314
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6598
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5035
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1784
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności736
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45241
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu30417
Ikona - strzałka prawaKompetencje8849
Ikona - strzałka prawaKomisje13910
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu25725
Ikona - strzałka prawaKompetencje6737
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17147
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu184240
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu148040
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10631
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu159988
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania10833
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu156428
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22717
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17137
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska15307
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15695
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych19299
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski16
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5542
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu2687
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46768
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26192
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28117
Ikona - strzałka prawaI LO13772
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213374
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313399
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna23249
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty43615
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18754
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18268
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie23564
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych88399
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne18535
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18221
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna45059
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny21241
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18774
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany43757
Ikona - strzałka prawaKomunikaty195
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4389
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4428
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5708
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4907
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1590
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu79751
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18554
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11796
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19334
Ikona - strzałka prawaArchiwum37851
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10648
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10825
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11055

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-04 13:56:56, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)