Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1722904
Ikona - strzałka prawaInformacje8033
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe78794
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9761
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12875
Ikona - strzałka prawaWydziały41371
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe181477
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22224
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO4724
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3422
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia429894
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11299
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze434053
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne37061
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro103205
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro62577
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych8795
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1194498
Ikona - strzałka prawaKontrole37346
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12542
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6411
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2884
Ikona - strzałka prawaRejestry11498
Ikona - strzałka prawaPetycje4410
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1592
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?64551
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania84935
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów95459
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9720
Ikona - strzałka prawatransport16988
Ikona - strzałka prawaleśnictwo35521
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5840
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami9343
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo18054
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych8121
Ikona - strzałka prawageologia6892
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura80454
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia16225
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków154872
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8409
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami21066
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6989
Ikona - strzałka prawaEdukacja6129
Ikona - strzałka prawaSport3012
Ikona - strzałka prawaKultura2526
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie5119
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3155
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna7190
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa305
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe31183
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6451
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3980
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione4394
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych3085
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego718
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski41995
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu26929
Ikona - strzałka prawaKompetencje8097
Ikona - strzałka prawaKomisje11958
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję8
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu22672
Ikona - strzałka prawaKompetencje5923
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15055
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu142564
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu121416
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8799
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu122726
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4049
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu133636
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20545
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15416
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12434
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13911
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych13424
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3963
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu404
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital44288
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23891
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26399
Ikona - strzałka prawaI LO12551
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211595
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311825
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna20077
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty37078
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17283
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16355
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie20319
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych72287
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne16160
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16229
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna40393
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16898
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii17030
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany37097
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3218
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3144
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4104
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3509
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe270
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu61833
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17254
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10461
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16560
Ikona - strzałka prawaArchiwum32918
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9409
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9702
Ikona - strzałka prawaAdministracja10
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10019

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-12 10:32:24, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)