Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1094563
Ikona - strzałka prawaInformacje5915
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe58012
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7533
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9256
Ikona - strzałka prawaWydziały25524
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe122625
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP18581
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego973
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia204676
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4649
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze310206
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne5188
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro7309
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro6619
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych1484
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne867505
Ikona - strzałka prawaKontrole22187
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10150
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5031
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1161
Ikona - strzałka prawaRejestr7474
Ikona - strzałka prawaPetycje1792
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach233
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?47925
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania56594
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów58902
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6110
Ikona - strzałka prawatransport12265
Ikona - strzałka prawaleśnictwo26836
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody3805
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami5955
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14319
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych4757
Ikona - strzałka prawageologia4604
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura54108
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia7755
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków115713
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska2954
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami16431
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości3748
Ikona - strzałka prawaEdukacja3122
Ikona - strzałka prawaSport1248
Ikona - strzałka prawaKultura1057
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie2699
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1679
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna2551
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe19935
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4386
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2271
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych1878
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych187
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski33745
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu20784
Ikona - strzałka prawaKompetencje6887
Ikona - strzałka prawaKomisje9510
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu17741
Ikona - strzałka prawaKompetencje4863
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11444
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu91034
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu81850
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6006
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady74900
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu95181
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju17925
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13139
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9277
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu11829
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6005
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1054
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital39231
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19519
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23369
Ikona - strzałka prawaI LO10878
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 28691
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39746
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15188
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty26790
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15045
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13587
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie15146
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8072
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych52370
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12064
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja13809
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna33174
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13350
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14147
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany27862
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1793
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1728
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2210
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)1838
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu44417
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15495
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8731
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian12956
Ikona - strzałka prawaArchiwum25470
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego7946
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7743
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8546

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-29 12:40:31, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)