Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2192068
Ikona - strzałka prawaInformacje9221
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe86555
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10795
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14235
Ikona - strzałka prawaWydziały47930
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe201586
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP23524
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5813
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4376
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia597933
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne14095
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze474220
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne51347
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro169310
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro92136
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych12716
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1358311
Ikona - strzałka prawaKontrole46621
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku13706
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie7818
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3889
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska1957
Ikona - strzałka prawaRejestry13408
Ikona - strzałka prawaPetycje7020
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2352
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?73637
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania97173
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów118514
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów11690
Ikona - strzałka prawatransport19669
Ikona - strzałka prawaleśnictwo40510
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7124
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami11195
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo20178
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych9768
Ikona - strzałka prawageologia8043
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura95316
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia21831
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków169905
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska11435
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami23900
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości9172
Ikona - strzałka prawaEdukacja7444
Ikona - strzałka prawaSport3923
Ikona - strzałka prawaKultura3285
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6366
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3943
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna9651
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1125
Ikona - strzałka prawaPoradniki680
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe35676
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7325
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4782
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione5774
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4270
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1374
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności66
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski44081
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu29059
Ikona - strzałka prawaKompetencje8573
Ikona - strzałka prawaKomisje13242
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24611
Ikona - strzałka prawaKompetencje6456
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16324
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu169927
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu136293
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego9980
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu146433
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania7873
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu147764
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21925
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16487
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska14252
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15018
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych17098
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski15
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ4988
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu1694
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital45864
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25352
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27473
Ikona - strzałka prawaI LO13296
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212714
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 312890
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna22128
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty41391
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18167
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej17490
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22359
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych81731
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne17470
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17410
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna43309
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny19029
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18126
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany41116
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3926
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3924
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5065
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4323
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1110
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu73349
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18054
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11278
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18220
Ikona - strzałka prawaArchiwum35681
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10067
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10416
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10645

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-25 14:33:21, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)