Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1346867
Ikona - strzałka prawaInformacje7330
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe71555
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8848
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11540
Ikona - strzałka prawaWydziały35634
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe156264
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21027
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1032
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2496
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia319760
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne8410
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze390212
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne23864
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro57220
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro35300
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych5384
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1056598
Ikona - strzałka prawaKontrole31246
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11671
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5874
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2101
Ikona - strzałka prawaRejestry9988
Ikona - strzałka prawaPetycje3235
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1062
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?58876
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania74818
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów81932
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8464
Ikona - strzałka prawatransport15131
Ikona - strzałka prawaleśnictwo32028
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5036
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7937
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16626
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6613
Ikona - strzałka prawageologia6005
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura70097
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia12440
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków137689
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska6202
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19142
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5680
Ikona - strzałka prawaEdukacja4746
Ikona - strzałka prawaSport2422
Ikona - strzałka prawaKultura1958
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4335
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2619
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5536
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe27404
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5813
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3366
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3259
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2048
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego162
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski39163
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu24390
Ikona - strzałka prawaKompetencje7689
Ikona - strzałka prawaKomisje10775
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu20770
Ikona - strzałka prawaKompetencje5541
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13745
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu119964
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu104962
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7760
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu102667
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu118575
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19645
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14584
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11114
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13127
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych10324
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2976
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42516
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22349
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25323
Ikona - strzałka prawaI LO11927
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210520
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310847
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna18213
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty33328
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16427
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15211
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18256
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych64362
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14764
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15346
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna37526
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15541
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15984
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany33721
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2716
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2625
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3377
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2898
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu53727
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16609
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9816
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15171
Ikona - strzałka prawaArchiwum29614
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8897
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8749
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9497

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 10:11:51, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)