Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2760957
Ikona - strzałka prawaInformacje11640
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe96192
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny12263
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa16372
Ikona - strzałka prawaWydziały55489
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności931
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe226935
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP26223
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych8427
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego6819
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia931887
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne19311
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze550929
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne71028
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych20228
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro268307
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro141213
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1612453
Ikona - strzałka prawaKontrole60429
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku15340
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie9073
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska5277
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska9098
Ikona - strzałka prawaRejestry16118
Ikona - strzałka prawaPetycje11230
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach3899
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?83946
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania111110
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów147649
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów14491
Ikona - strzałka prawatransport23538
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców123
Ikona - strzałka prawaleśnictwo47376
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody9123
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami13771
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo23245
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych12474
Ikona - strzałka prawageologia9852
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura122285
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 2022174
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia29767
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków186999
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska15410
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami28054
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości12382
Ikona - strzałka prawaEdukacja9288
Ikona - strzałka prawaSport5393
Ikona - strzałka prawaKultura4482
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie8325
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi5215
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna16131
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa2468
Ikona - strzałka prawaPoradniki2448
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe42277
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna8845
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości6185
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione7941
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych6202
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego2450
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności1797
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności261
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski46710
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu32400
Ikona - strzałka prawaKompetencje9407
Ikona - strzałka prawaKomisje15207
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu27457
Ikona - strzałka prawaKompetencje7309
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18263
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu210312
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu168207
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego11577
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu185148
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania15887
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu169073
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju26191
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego18186
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska16923
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu16856
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych23612
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski17
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ6608
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu4272
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital48312
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy27397
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo29147
Ikona - strzałka prawaI LO14556
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 214378
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 314228
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna25224
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty47549
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna19716
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej19267
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie25534
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych95380
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne19748
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja19410
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna47797
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny23291
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii20124
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany47455
Ikona - strzałka prawaKomunikaty836
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny5077
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie5230
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych6563
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)5898
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2574
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu95355
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu19772
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu13403
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian20764
Ikona - strzałka prawaArchiwum40494
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego12419
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12360
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12273

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 14:33:01, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)