Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1241961
Ikona - strzałka prawaInformacje6785
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe65534
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8233
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10225
Ikona - strzałka prawaWydziały31507
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe139212
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20083
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1921
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia268928
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6689
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze355814
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne17196
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro32678
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro25866
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych3992
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne984205
Ikona - strzałka prawaKontrole27740
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11080
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5545
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1696
Ikona - strzałka prawaRejestry8982
Ikona - strzałka prawaPetycje2696
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach740
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?54677
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania66469
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów71318
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7620
Ikona - strzałka prawatransport14023
Ikona - strzałka prawaleśnictwo29847
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4562
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7142
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15653
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5864
Ikona - strzałka prawageologia5481
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura63050
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia10116
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków128118
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska4893
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18102
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4901
Ikona - strzałka prawaEdukacja3991
Ikona - strzałka prawaSport1927
Ikona - strzałka prawaKultura1663
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3835
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2271
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4354
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe22273
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5270
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2959
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2700
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1373
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski36517
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22483
Ikona - strzałka prawaKompetencje7331
Ikona - strzałka prawaKomisje10192
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19225
Ikona - strzałka prawaKompetencje5244
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12822
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu106992
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu94297
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7077
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady90522
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu108452
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19001
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14032
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10367
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12690
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych8211
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2149
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40944
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20914
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24504
Ikona - strzałka prawaI LO11525
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29683
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310284
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16703
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty30188
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15896
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14467
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17117
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8868
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych59054
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13510
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14736
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna35541
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14600
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15109
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany31217
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2347
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2189
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2858
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2404
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu49574
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16184
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9343
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14248
Ikona - strzałka prawaArchiwum27892
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8522
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8372
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9141

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-23 10:19:38, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)