Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1318253
Ikona - strzałka prawaInformacje7214
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe69638
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8652
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11065
Ikona - strzałka prawaWydziały34441
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe150911
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20742
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO797
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2340
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia303336
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7851
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze380685
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne22021
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro50760
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro32810
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4939
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1033346
Ikona - strzałka prawaKontrole30168
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11483
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5768
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1988
Ikona - strzałka prawaRejestry9717
Ikona - strzałka prawaPetycje3083
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach971
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?57965
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania73000
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów79846
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8293
Ikona - strzałka prawatransport14864
Ikona - strzałka prawaleśnictwo31561
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4917
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7713
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16368
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6456
Ikona - strzałka prawageologia5879
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura68461
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia11769
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków135122
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5908
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18859
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5445
Ikona - strzałka prawaEdukacja4591
Ikona - strzałka prawaSport2271
Ikona - strzałka prawaKultura1876
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4216
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2532
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna5112
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe24796
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5643
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3266
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3081
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1832
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego82
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski38140
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu23338
Ikona - strzałka prawaKompetencje7582
Ikona - strzałka prawaKomisje10513
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu20016
Ikona - strzałka prawaKompetencje5426
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13490
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu115672
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu101767
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7577
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady99020
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu115911
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19481
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14446
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10882
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13016
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych9608
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2679
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42166
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22036
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25122
Ikona - strzałka prawaI LO11819
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210364
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310672
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna17863
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty32699
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16295
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15009
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17976
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych63070
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne14514
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15192
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna37041
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15292
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15771
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany33050
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2616
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2508
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3240
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2753
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu52395
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16496
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9667
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14941
Ikona - strzałka prawaArchiwum29138
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8798
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8647
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9408

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-15 13:23:16, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)