Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2610701
Ikona - strzałka prawaInformacje10318
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe93061
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny11843
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa15729
Ikona - strzałka prawaWydziały53907
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności675
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe219090
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP24794
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych7051
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego5482
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia821987
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne17291
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze532366
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne66192
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych18264
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa6
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro241920
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro132953
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1535248
Ikona - strzałka prawaKontrole56069
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku14910
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie8685
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4878
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska6742
Ikona - strzałka prawaRejestry15354
Ikona - strzałka prawaPetycje9923
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach3388
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?81910
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania108067
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów140873
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów13832
Ikona - strzałka prawatransport22568
Ikona - strzałka prawaleśnictwo45680
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody8594
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami13037
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo22384
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych11726
Ikona - strzałka prawageologia9313
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura116236
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia27928
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków182991
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska14376
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami26908
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości11537
Ikona - strzałka prawaEdukacja8795
Ikona - strzałka prawaSport4986
Ikona - strzałka prawaKultura4114
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie7799
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4775
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna13225
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa2094
Ikona - strzałka prawaPoradniki1889
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe40273
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna8402
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości5777
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione7300
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych5660
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego2135
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności1306
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności55
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski45969
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu31441
Ikona - strzałka prawaKompetencje9166
Ikona - strzałka prawaKomisje14595
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu26613
Ikona - strzałka prawaKompetencje7028
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut17835
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu197195
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu158459
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego11118
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu173096
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania13635
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu163171
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju25607
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego17704
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska16190
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu16321
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych21489
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski17
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ6088
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu3561
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital47613
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy26827
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo28616
Ikona - strzałka prawaI LO14179
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 213938
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313911
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna24325
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty45700
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna19288
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej18783
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie24560
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych92243
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne19254
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja18889
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna46557
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny22187
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii19440
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany45577
Ikona - strzałka prawaKomunikaty551
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4762
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4881
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych6185
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)5498
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe2137
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu90005
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18999
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu12282
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian19745
Ikona - strzałka prawaArchiwum38961
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego11184
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów11288
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi11455

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)