Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1679342
Ikona - strzałka prawaInformacje7961
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe78343
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9660
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12781
Ikona - strzałka prawaWydziały40944
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe179700
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22131
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO4565
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3342
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia421264
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne10620
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze431508
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne35962
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro99328
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro58644
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych8530
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1184486
Ikona - strzałka prawaKontrole36742
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12482
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6360
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2816
Ikona - strzałka prawaRejestry11352
Ikona - strzałka prawaPetycje4210
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1526
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?64197
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania84154
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów94383
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9578
Ikona - strzałka prawatransport16789
Ikona - strzałka prawaleśnictwo35237
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5748
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami9177
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17904
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7983
Ikona - strzałka prawageologia6799
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura79749
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia15822
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków153605
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska8188
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami20811
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6840
Ikona - strzałka prawaEdukacja6022
Ikona - strzałka prawaSport2930
Ikona - strzałka prawaKultura2464
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie5034
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3087
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna7037
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa257
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe30844
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6375
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3905
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione4231
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2968
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego649
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski41820
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu26769
Ikona - strzałka prawaKompetencje8060
Ikona - strzałka prawaKomisje11850
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu22532
Ikona - strzałka prawaKompetencje5869
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14916
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu140751
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu120150
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8709
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu121110
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania3674
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania5
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu132413
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20434
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15315
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12290
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13825
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych13088
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3855
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu337
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital44130
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23768
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26301
Ikona - strzałka prawaI LO12486
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211499
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311722
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19953
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty36770
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17205
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16243
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie20162
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych71797
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne16040
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16143
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna40139
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16746
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16928
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany36914
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3156
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3083
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4041
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3450
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe220
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu61175
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17192
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10403
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16471
Ikona - strzałka prawaArchiwum32703
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9357
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9655
Ikona - strzałka prawaAdministracja9
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9965

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-16 11:29:00, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)