Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1381344
Ikona - strzałka prawaInformacje7507
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe73364
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9038
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa11851
Ikona - strzałka prawaWydziały36775
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe161425
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21307
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1273
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2695
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia340787
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9031
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze400428
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne26462
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro65243
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro38839
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych6245
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1086272
Ikona - strzałka prawaKontrole32481
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11873
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6002
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2315
Ikona - strzałka prawaRejestry10245
Ikona - strzałka prawaPetycje3404
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1161
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?59995
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania76733
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów84614
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8686
Ikona - strzałka prawatransport15513
Ikona - strzałka prawaleśnictwo32807
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5201
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8200
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16896
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6928
Ikona - strzałka prawageologia6205
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura72415
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia13076
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków140469
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska6764
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19482
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5927
Ikona - strzałka prawaEdukacja4909
Ikona - strzałka prawaSport2540
Ikona - strzałka prawaKultura2051
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4490
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2715
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6002
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa27
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe28153
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5926
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3478
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3483
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2301
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego277
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski39889
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu25016
Ikona - strzałka prawaKompetencje7808
Ikona - strzałka prawaKomisje11109
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21234
Ikona - strzałka prawaKompetencje5626
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14015
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu124755
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu108824
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8005
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu107350
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania372
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu121854
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19826
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14742
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11388
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13265
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych11038
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3201
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital42934
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy22743
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25535
Ikona - strzałka prawaI LO12043
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210697
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310989
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna18691
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty34040
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16586
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15396
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie18663
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych65978
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15090
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15514
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna38170
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny15786
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16249
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany34548
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2824
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2733
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3477
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3029
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu55109
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16769
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9984
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15437
Ikona - strzałka prawaArchiwum30143
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9043
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9336
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9593

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-21 10:15:28, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)