Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1290087
Ikona - strzałka prawaInformacje7021
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe68221
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8466
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10820
Ikona - strzałka prawaWydziały33379
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe147564
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20499
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO619
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2184
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia289585
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7397
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze371203
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne20267
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro43485
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro30279
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4565
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1014263
Ikona - strzałka prawaKontrole29273
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11328
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5673
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1844
Ikona - strzałka prawaRejestry9417
Ikona - strzałka prawaPetycje2943
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach878
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?56898
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania70729
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów76638
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8046
Ikona - strzałka prawatransport14503
Ikona - strzałka prawaleśnictwo30730
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4775
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7452
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo16011
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6244
Ikona - strzałka prawageologia5721
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura66535
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia11095
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków132379
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5516
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18538
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5174
Ikona - strzałka prawaEdukacja4389
Ikona - strzałka prawaSport2123
Ikona - strzałka prawaKultura1781
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4057
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2409
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4854
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe23037
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5492
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3148
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2958
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1670
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski37511
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22986
Ikona - strzałka prawaKompetencje7472
Ikona - strzałka prawaKomisje10364
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19719
Ikona - strzałka prawaKompetencje5343
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut13244
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu112311
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu98788
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7356
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady95718
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu113264
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19284
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14280
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10685
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12908
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych9161
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2499
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital41649
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy21521
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24860
Ikona - strzałka prawaI LO11709
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210003
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310477
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna17244
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty31846
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16142
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14794
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17583
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych61330
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13961
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15001
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna36490
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14954
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15496
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany32371
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2509
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2388
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3092
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2592
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu51209
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16368
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9551
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14653
Ikona - strzałka prawaArchiwum28639
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8701
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8553
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9307

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 09:39:11, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)