Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1832301
Ikona - strzałka prawaInformacje8203
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe80196
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9980
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa13172
Ikona - strzałka prawaWydziały42516
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe185401
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22484
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO4981
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3631
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia455689
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne11838
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze443364
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne39543
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro115112
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro68558
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych9363
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1223435
Ikona - strzałka prawaKontrole39213
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12773
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6549
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3077
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska163
Ikona - strzałka prawaRejestry11828
Ikona - strzałka prawaPetycje4932
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1737
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?65560
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania86709
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów98474
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów10116
Ikona - strzałka prawatransport17508
Ikona - strzałka prawaleśnictwo36385
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody6076
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami9715
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo18459
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych8466
Ikona - strzałka prawageologia7138
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura82548
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia17174
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków157815
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska9000
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami21636
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości7377
Ikona - strzałka prawaEdukacja6387
Ikona - strzałka prawaSport3194
Ikona - strzałka prawaKultura2692
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie5367
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3330
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna7595
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa421
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe32057
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6645
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4161
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione4730
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych3349
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego873
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski42523
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu27377
Ikona - strzałka prawaKompetencje8247
Ikona - strzałka prawaKomisje12218
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję9
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu23073
Ikona - strzałka prawaKompetencje6055
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15369
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu147832
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu124237
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego9055
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu126823
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4793
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu136304
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20825
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15633
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12782
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu14145
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych14083
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski10
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ4217
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu655
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital44673
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy24185
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26645
Ikona - strzałka prawaI LO12733
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211926
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 312153
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna20497
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty37965
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17475
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16622
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie20697
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych73696
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne16437
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16473
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna41114
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny17249
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii17297
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany37707
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3372
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3304
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4282
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3678
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe392
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu63506
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17413
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10641
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16833
Ikona - strzałka prawaArchiwum33518
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9560
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9850
Ikona - strzałka prawaAdministracja11
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10155

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 13:59:44, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)