Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1214396
Ikona - strzałka prawaInformacje6574
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe63870
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8075
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9994
Ikona - strzałka prawaWydziały30276
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe135322
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19735
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1698
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia254225
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne6138
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze344101
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne13826
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro26546
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro18797
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych3408
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne963366
Ikona - strzałka prawaKontrole26545
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10849
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5431
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1581
Ikona - strzałka prawaRejestry8653
Ikona - strzałka prawaPetycje2497
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach627
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?53069
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania63861
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów68679
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7362
Ikona - strzałka prawatransport13697
Ikona - strzałka prawaleśnictwo29226
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4375
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6917
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15364
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5627
Ikona - strzałka prawageologia5325
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura61095
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia9506
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków125520
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska4525
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17802
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4701
Ikona - strzałka prawaEdukacja3822
Ikona - strzałka prawaSport1806
Ikona - strzałka prawaKultura1566
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3644
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2124
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3973
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe21782
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5051
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2788
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2512
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1084
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski35912
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22093
Ikona - strzałka prawaKompetencje7246
Ikona - strzałka prawaKomisje10087
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18877
Ikona - strzałka prawaKompetencje5171
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12549
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu103880
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu92075
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6857
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady87486
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu105648
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18746
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13789
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10160
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12519
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych7709
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1927
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40565
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20587
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24281
Ikona - strzałka prawaI LO11403
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29493
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310165
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16422
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty29499
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15690
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14304
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16786
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8721
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych57257
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13220
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14554
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna34957
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14310
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14870
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany30424
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2226
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2067
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2728
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2271
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu48544
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16045
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9186
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13981
Ikona - strzałka prawaArchiwum27404
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8400
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8240
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8982

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-16 09:19:14, zmian dokonał(a): Blanka Suliga

WCAG 2.0 (Level AA)