Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3320520
Ikona - strzałka prawaInformacje13461
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe105193
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny13970
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa18688
Ikona - strzałka prawaWydziały60259
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe254129
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP1960
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego8498
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1425014
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne24396
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze624452
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne84331
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych28454
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro347741
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro169837
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1895745
Ikona - strzałka prawaKontrole80154
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku17599
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie10905
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska7460
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska22356
Ikona - strzałka prawaRejestry19412
Ikona - strzałka prawaPetycje16902
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach6002
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?91097
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania121861
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów171957
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów16941
Ikona - strzałka prawatransport27822
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców1405
Ikona - strzałka prawaleśnictwo54617
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody11303
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami16745
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo26787
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych15360
Ikona - strzałka prawageologia12069
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura141654
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 202216199
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20231111
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO9
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia36375
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków198780
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska20021
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami32846
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości16135
Ikona - strzałka prawaEdukacja11566
Ikona - strzałka prawaSport7142
Ikona - strzałka prawaKultura5937
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie10636
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi6707
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna21317
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa3822
Ikona - strzałka prawaPoradniki5243
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe49094
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna10794
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości7908
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione10479
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych8475
Ikona - strzałka prawaDostępność122
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności1675
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności1349
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności1295
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności1363
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1167
Ikona - strzałka prawaRODO232
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych1296
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski49224
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu36074
Ikona - strzałka prawaKompetencje10382
Ikona - strzałka prawaKomisje17627
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu30305
Ikona - strzałka prawaKompetencje8315
Ikona - strzałka prawaMłodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego2092
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut20036
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu253989
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu200203
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego13421
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu227190
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania28205
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu188992
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju28634
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego20256
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska20252
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu19292
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych31421
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ8627
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu7676
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital51236
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy29218
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo31794
Ikona - strzałka prawaI LO16023
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 215871
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 315821
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna28490
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty53427
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna21603
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej21230
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie28831
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych106986
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne22561
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja21464
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna52873
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny25981
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii22057
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany52628
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1689
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny6037
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie6229
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7641
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6798
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3904
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu116718
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu21300
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14975
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian22334
Ikona - strzałka prawaArchiwum43220
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego14185
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13933
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13679

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-01 08:44:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)