Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1413791
Ikona - strzałka prawaInformacje7603
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe74863
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9189
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12097
Ikona - strzałka prawaWydziały37964
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe165499
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21531
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1427
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2917
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia355973
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9415
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze406791
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne29410
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro71418
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro44877
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych7013
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1106078
Ikona - strzałka prawaKontrole33341
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12084
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6078
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2441
Ikona - strzałka prawaRejestry10477
Ikona - strzałka prawaPetycje3527
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1225
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?61339
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania78750
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów87060
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów8880
Ikona - strzałka prawatransport15802
Ikona - strzałka prawaleśnictwo33439
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5336
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8409
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17101
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7205
Ikona - strzałka prawageologia6342
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura74343
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia13770
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków144114
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska7100
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami19741
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6104
Ikona - strzałka prawaEdukacja5046
Ikona - strzałka prawaSport2616
Ikona - strzałka prawaKultura2109
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4613
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2788
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6303
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa72
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe28722
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6024
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3588
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3637
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2457
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego366
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski40465
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu25593
Ikona - strzałka prawaKompetencje7854
Ikona - strzałka prawaKomisje11264
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21587
Ikona - strzałka prawaKompetencje5670
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14245
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu128209
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu111800
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8158
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu110467
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania2010
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu124523
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19953
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14898
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11596
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13394
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych11457
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3382
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital43262
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23006
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25767
Ikona - strzałka prawaI LO12131
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 210861
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311132
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19045
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty34720
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16741
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15586
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie19042
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych67881
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15356
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15664
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna38641
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16038
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16430
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany35240
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2887
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2810
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3616
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3110
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu56250
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16894
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10091
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15769
Ikona - strzałka prawaArchiwum30605
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9106
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9395
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9688

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-26 14:06:41, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)