Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2236549
Ikona - strzałka prawaInformacje9383
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe87689
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10973
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa14443
Ikona - strzałka prawaWydziały48941
Ikona - strzałka prawaKoordynator do spraw dostępności81
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe204393
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP23706
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5988
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4549
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia633075
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne14686
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze482405
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne56039
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro183612
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro106836
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych13713
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1388169
Ikona - strzałka prawaKontrole48167
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku13891
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie7929
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4022
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska2566
Ikona - strzałka prawaRejestry13690
Ikona - strzałka prawaPetycje7402
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2496
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?75142
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania99083
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów122732
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów12031
Ikona - strzałka prawatransport20212
Ikona - strzałka prawaleśnictwo41268
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody7351
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami11491
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo20497
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych10091
Ikona - strzałka prawageologia8237
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura97934
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia22903
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków172187
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska11950
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami24378
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości9533
Ikona - strzałka prawaEdukacja7661
Ikona - strzałka prawaSport4081
Ikona - strzałka prawaKultura3390
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6585
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi4069
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna10312
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa1271
Ikona - strzałka prawaPoradniki848
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe36428
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7484
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4924
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione6044
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4491
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1496
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności215
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski44458
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu29471
Ikona - strzałka prawaKompetencje8636
Ikona - strzałka prawaKomisje13431
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24989
Ikona - strzałka prawaKompetencje6535
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16577
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu174264
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu139078
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego10177
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu150844
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania8837
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu150530
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju22165
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16680
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska14634
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu15209
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych17779
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski15
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ5151
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu1976
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital46126
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25601
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27658
Ikona - strzałka prawaI LO13416
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212914
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 313036
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna22473
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty42071
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna18327
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej17731
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie22723
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych84041
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne17727
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17603
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna43734
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny19949
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii18291
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany41778
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny4042
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie4069
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych5242
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4477
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe1234
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu75562
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu18166
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11401
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian18554
Ikona - strzałka prawaArchiwum36306
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego10203
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10542
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10753

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-27 11:38:41, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)