Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1264839
Ikona - strzałka prawaInformacje6896
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe66817
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny8352
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa10600
Ikona - strzałka prawaWydziały32437
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe144727
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP20285
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO382
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego2045
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia279712
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne7026
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze364665
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne18736
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro38104
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro28172
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych4261
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne999343
Ikona - strzałka prawaKontrole28481
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku11214
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5622
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1775
Ikona - strzałka prawaRejestry9181
Ikona - strzałka prawaPetycje2823
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach801
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?55694
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania68214
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów74354
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów7855
Ikona - strzałka prawatransport14233
Ikona - strzałka prawaleśnictwo30287
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4673
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami7276
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15809
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych6029
Ikona - strzałka prawageologia5598
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura64949
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia10549
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków130296
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska5144
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami18295
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości5007
Ikona - strzałka prawaEdukacja4104
Ikona - strzałka prawaSport2003
Ikona - strzałka prawaKultura1709
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3924
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2325
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna4613
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe22655
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna5370
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3038
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2818
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych1537
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski37054
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu22759
Ikona - strzałka prawaKompetencje7394
Ikona - strzałka prawaKomisje10271
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu19505
Ikona - strzałka prawaKompetencje5287
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12949
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu109792
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu96586
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego7203
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady93169
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu110946
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju19141
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego14145
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska10530
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12798
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych8592
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ2278
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital41188
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy21168
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24657
Ikona - strzałka prawaI LO11618
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29822
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310363
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna16917
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty31265
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16008
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14593
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie17347
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych60042
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne13689
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14836
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna36005
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14751
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii15269
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany31757
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2429
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2263
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2962
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2485
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu50355
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16275
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9436
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian14461
Ikona - strzałka prawaArchiwum28316
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8599
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8459
Ikona - strzałka prawaAdministracja6
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9222

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:44:27, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)