Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3129389
Ikona - strzałka prawaInformacje12858
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe102493
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny13356
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa17893
Ikona - strzałka prawaWydziały58555
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe243876
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP1178
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego7929
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1237676
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne22511
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze593635
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne79906
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych25382
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro318263
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro159078
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1792556
Ikona - strzałka prawaKontrole72412
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16831
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie10324
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska6679
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska16818
Ikona - strzałka prawaRejestry18286
Ikona - strzałka prawaPetycje14907
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach5240
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?88396
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania118168
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów163443
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów16062
Ikona - strzałka prawatransport26364
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców930
Ikona - strzałka prawaleśnictwo51764
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody10529
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami15627
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo25498
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych14335
Ikona - strzałka prawageologia11218
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura134995
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20227809
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia34100
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków194789
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska18463
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami31135
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości14714
Ikona - strzałka prawaEdukacja10688
Ikona - strzałka prawaSport6488
Ikona - strzałka prawaKultura5416
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie9771
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi6155
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna19475
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa3308
Ikona - strzałka prawaPoradniki4141
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe46772
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna10039
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości7324
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione9620
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych7586
Ikona - strzałka prawaDostępność67
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności1028
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności817
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności777
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności828
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego716
Ikona - strzałka prawaRODO170
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych742
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski48301
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu34607
Ikona - strzałka prawaKompetencje9987
Ikona - strzałka prawaKomisje16797
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu29223
Ikona - strzałka prawaKompetencje7963
Ikona - strzałka prawaMłodzieżowa Rada Powiatu Włoszczowskiego280
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut19484
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu237948
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu190238
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego12762
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu211647
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania23012
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu181994
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju27735
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego19511
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska18988
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu18527
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych28574
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ7993
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu6345
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital50186
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy28545
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo30981
Ikona - strzałka prawaI LO15554
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 215403
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 315311
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna27318
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty51383
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna20927
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej20615
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie27585
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych103193
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne21539
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja20713
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna51045
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny25080
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii21373
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany51458
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1565
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny5847
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie6073
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7482
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6663
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3620
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu108142
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu20820
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14439
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian21834
Ikona - strzałka prawaArchiwum42345
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13618
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów13453
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi13214

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:48:16, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)