Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna2116672
Ikona - strzałka prawaInformacje8994
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe84995
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10572
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa13974
Ikona - strzałka prawaWydziały46556
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe197289
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP23262
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5584
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego4145
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia548513
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne13405
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze465606
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne47367
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro150483
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro84778
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych11652
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1314389
Ikona - strzałka prawaKontrole44289
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku13467
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6949
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3662
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska1323
Ikona - strzałka prawaRejestry12995
Ikona - strzałka prawaPetycje6482
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach2149
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?71504
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania93968
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów113344
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów11244
Ikona - strzałka prawatransport19067
Ikona - strzałka prawaleśnictwo39647
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody6837
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami10851
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo19750
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych9430
Ikona - strzałka prawageologia7817
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura91689
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia20292
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków166847
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska10784
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami23288
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości8719
Ikona - strzałka prawaEdukacja7180
Ikona - strzałka prawaSport3720
Ikona - strzałka prawaKultura3135
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie6082
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3764
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna8855
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa900
Ikona - strzałka prawaPoradniki446
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe34591
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna7164
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4597
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione5468
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych4027
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1243
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski43682
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu28581
Ikona - strzałka prawaKompetencje8472
Ikona - strzałka prawaKomisje12965
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu24194
Ikona - strzałka prawaKompetencje6356
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut16063
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu163446
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu132822
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego9715
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu139414
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6999
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu144408
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21623
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego16238
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska13865
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu14758
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych16162
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski15
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ4741
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu1408
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital45469
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy25050
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo27263
Ikona - strzałka prawaI LO13137
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212459
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 312642
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna21650
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty40421
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17948
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej17246
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie21833
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych78884
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne17187
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja17115
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna42761
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny18464
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii17915
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany40094
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3756
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3723
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4875
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)4136
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe919
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu69130
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17873
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu11104
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17780
Ikona - strzałka prawaArchiwum35090
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9916
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10271
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10512

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-14 13:35:58, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)