Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1584175
Ikona - strzałka prawaInformacje7841
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe77288
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9513
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12550
Ikona - strzałka prawaWydziały39944
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe175288
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21946
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1808
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3203
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia398035
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne10227
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze424928
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne34121
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro89976
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro54357
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych8053
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1158483
Ikona - strzałka prawaKontrole35558
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12363
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6256
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2683
Ikona - strzałka prawaRejestry11003
Ikona - strzałka prawaPetycje3873
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1419
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?63376
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania82616
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów92084
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9368
Ikona - strzałka prawatransport16451
Ikona - strzałka prawaleśnictwo34633
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5598
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8877
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17598
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7696
Ikona - strzałka prawageologia6613
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura77869
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia15009
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków150541
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska7760
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami20419
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6566
Ikona - strzałka prawaEdukacja5626
Ikona - strzałka prawaSport2808
Ikona - strzałka prawaKultura2370
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4856
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2979
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6778
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa185
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe30056
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6249
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3795
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3987
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2783
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego550
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski41439
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu26350
Ikona - strzałka prawaKompetencje7980
Ikona - strzałka prawaKomisje11610
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu22198
Ikona - strzałka prawaKompetencje5785
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14686
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu136624
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu117412
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8543
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu117446
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania3105
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu129781
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20270
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15172
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12067
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13654
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych12579
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3707
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu226
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital43842
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23548
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26117
Ikona - strzałka prawaI LO12366
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211268
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311474
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19623
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty36090
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17065
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16032
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie19764
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych70685
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15860
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15988
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna39664
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16498
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16787
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany36392
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3047
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2980
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3884
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3325
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe140
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu59477
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17097
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10280
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16277
Ikona - strzałka prawaArchiwum32257
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9269
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9569
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9867

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)