Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna3003177
Ikona - strzałka prawaInformacje12393
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe100318
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny12882
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa17304
Ikona - strzałka prawaWydziały57422
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe237546
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP661
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego7509
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia1102121
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne21179
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze574839
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne76292
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych23192
Ikona - strzałka prawaPlatforma zakupowa7
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne do 30 tys. euro296897
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne pow. 30 tys. euro151416
Ikona - strzałka prawaArchiwalne zam. publiczne1715582
Ikona - strzałka prawaKontrole67036
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku16185
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie9767
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska5998
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska13281
Ikona - strzałka prawaRejestry17361
Ikona - strzałka prawaPetycje13420
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach4668
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?86830
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania115563
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów157684
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów15431
Ikona - strzałka prawatransport25201
Ikona - strzałka prawaośrodki szkolenia kierowców547
Ikona - strzałka prawaleśnictwo49940
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody9948
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami14772
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo24577
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych13531
Ikona - strzałka prawageologia10620
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura129952
Ikona - strzałka prawaRejestr zgłoszeń budowy na rok 20222937
Ikona - strzałka prawaE-BUDOWNICTWO8
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia32559
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków191872
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska17122
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami29852
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości13703
Ikona - strzałka prawaEdukacja10098
Ikona - strzałka prawaSport6003
Ikona - strzałka prawaKultura5035
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie9132
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi5750
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna18387
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa2938
Ikona - strzałka prawaPoradniki3299
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe44942
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna9541
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości6862
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione8935
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych7000
Ikona - strzałka prawaDostępność46
Ikona - strzałka prawaDeklaracja dostępności i raport o stanie zapenienia dostępności584
Ikona - strzałka prawaWniosek o zapewnienie dostępności437
Ikona - strzałka prawaKoordynator ds. dostępności420
Ikona - strzałka prawaPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności446
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego389
Ikona - strzałka prawaRODO144
Ikona - strzałka prawaOchrona Danych Osobowych393
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski47685
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu33721
Ikona - strzałka prawaKompetencje9751
Ikona - strzałka prawaKomisje16100
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję11
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu28519
Ikona - strzałka prawaKompetencje7731
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut18965
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu226629
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu181386
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego12245
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu200740
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania19901
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu176839
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju27076
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego18960
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska18010
Ikona - strzałka prawaUsuwania azbestu17800
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych26515
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski18
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ7491
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu5558
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital49323
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy28116
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo30367
Ikona - strzałka prawaI LO15129
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 215052
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 314900
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna26450
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty49855
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna20527
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej20042
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie26733
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych100063
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne20783
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja20198
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna49720
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny24427
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii20910
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany49782
Ikona - strzałka prawaKomunikaty1297
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny5579
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie5802
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych7181
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)6439
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe3206
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu104060
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu20459
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu14045
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian21357
Ikona - strzałka prawaArchiwum41691
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego13155
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów12966
Ikona - strzałka prawaAdministracja14
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi12878

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-05 08:56:12, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)