Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1172258
Ikona - strzałka prawaInformacje6335
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe62108
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7870
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9725
Ikona - strzałka prawaWydziały28880
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe130546
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19318
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1461
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia234316
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5566
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze327015
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne10836
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro20236
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro13688
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych2597
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne925742
Ikona - strzałka prawaKontrole24940
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10603
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5274
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1427
Ikona - strzałka prawaRejestry8257
Ikona - strzałka prawaPetycje2220
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach465
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?51416
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania61717
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów65234
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6917
Ikona - strzałka prawatransport13117
Ikona - strzałka prawaleśnictwo28362
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4211
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6565
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo15006
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5319
Ikona - strzałka prawageologia5061
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura58595
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8892
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków122389
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3938
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17268
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4305
Ikona - strzałka prawaEdukacja3583
Ikona - strzałka prawaSport1625
Ikona - strzałka prawaKultura1411
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3330
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1960
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3422
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe21002
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4795
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2600
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2311
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych799
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski35129
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21641
Ikona - strzałka prawaKompetencje7105
Ikona - strzałka prawaKomisje9865
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18487
Ikona - strzałka prawaKompetencje5052
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut12220
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu98988
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu88601
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6555
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady82393
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu101586
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18484
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13546
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9843
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12192
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6960
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski4
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1612
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital40147
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy20158
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo24014
Ikona - strzałka prawaI LO11216
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29284
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 310003
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15984
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty28446
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15444
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej14089
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16280
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8504
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych55672
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12864
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14288
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna34284
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny14009
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14587
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany29522
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2047
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1932
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2534
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2107
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu47081
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15851
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu9027
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13657
Ikona - strzałka prawaArchiwum26827
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8251
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów8060
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8814

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-22 11:19:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)