Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1121587
Ikona - strzałka prawaInformacje6047
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe59227
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7660
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9403
Ikona - strzałka prawaWydziały26568
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe125477
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP18789
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1134
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia215374
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne4923
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze315023
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne7199
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro11899
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro8365
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych1834
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne886220
Ikona - strzałka prawaKontrole22882
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10270
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5110
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1246
Ikona - strzałka prawaRejestr7664
Ikona - strzałka prawaPetycje1919
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach311
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?49070
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania58439
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów60954
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6407
Ikona - strzałka prawatransport12599
Ikona - strzałka prawaleśnictwo27410
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody3938
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6194
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14529
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych4959
Ikona - strzałka prawageologia4749
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura55542
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8109
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków117757
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3303
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami16770
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości3988
Ikona - strzałka prawaEdukacja3256
Ikona - strzałka prawaSport1343
Ikona - strzałka prawaKultura1154
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie2839
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1771
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna2727
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe20298
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4498
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2357
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2005
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych343
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski34092
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21015
Ikona - strzałka prawaKompetencje6946
Ikona - strzałka prawaKomisje9606
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu17931
Ikona - strzałka prawaKompetencje4916
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11612
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu93532
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu84089
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6139
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady77460
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu97294
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18093
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13269
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9448
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu11923
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6348
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1171
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital39439
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19697
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23582
Ikona - strzałka prawaI LO10973
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 28924
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39835
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15469
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty27360
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15169
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13742
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie15655
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8215
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych53578
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12318
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja13952
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna33501
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13547
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14276
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany28303
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1877
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1802
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2328
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)1919
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu45312
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15605
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8820
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13157
Ikona - strzałka prawaArchiwum25838
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8033
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7826
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8622

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-20 09:16:12, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)