Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1483669
Ikona - strzałka prawaInformacje7698
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe76035
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny9332
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa12298
Ikona - strzałka prawaWydziały38877
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe169871
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP21739
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO1589
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3060
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia373916
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne9795
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze415356
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne32167
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro80486
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro50333
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych7538
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1129119
Ikona - strzałka prawaKontrole34344
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12230
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6154
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2554
Ikona - strzałka prawaRejestry10698
Ikona - strzałka prawaPetycje3647
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1291
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?62256
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania80443
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów89282
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów9086
Ikona - strzałka prawatransport16074
Ikona - strzałka prawaleśnictwo33954
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody5444
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami8607
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo17269
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych7418
Ikona - strzałka prawageologia6452
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura75827
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia14105
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków146870
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska7358
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami20026
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości6299
Ikona - strzałka prawaEdukacja5284
Ikona - strzałka prawaSport2687
Ikona - strzałka prawaKultura2176
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie4709
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi2861
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna6496
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa105
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe29327
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6125
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości3677
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych3806
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych2623
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego432
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski40961
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu25953
Ikona - strzałka prawaKompetencje7905
Ikona - strzałka prawaKomisje11422
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję6
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu21863
Ikona - strzałka prawaKompetencje5714
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut14435
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu131932
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu114427
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego8304
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu113761
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania2516
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania4
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu127034
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju20090
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15008
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska11804
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu13512
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych11978
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski9
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ3537
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu83
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital43527
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy23226
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo25912
Ikona - strzałka prawaI LO12237
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 211055
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 311302
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna19295
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty35335
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna16889
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej15756
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie19368
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych69379
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne15584
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja15805
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna39054
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny16250
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii16589
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany35862
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny2959
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie2872
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych3732
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3204
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe67
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu58121
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu16981
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10167
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian15927
Ikona - strzałka prawaArchiwum31489
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9169
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9474
Ikona - strzałka prawaAdministracja8
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi9753

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-18 13:30:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)