Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1885928
Ikona - strzałka prawaInformacje8298
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe81039
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10107
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa13371
Ikona - strzałka prawaWydziały43107
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe187460
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22614
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5093
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3757
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia467265
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne12107
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze447151
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne41252
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro121670
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro71169
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych9858
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1235507
Ikona - strzałka prawaKontrole39968
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku12907
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6614
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3193
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska312
Ikona - strzałka prawaRejestry12040
Ikona - strzałka prawaPetycje5314
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1823
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?66184
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania87581
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów100091
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów10287
Ikona - strzałka prawatransport17765
Ikona - strzałka prawaleśnictwo36798
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody6212
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami9919
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo18641
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych8647
Ikona - strzałka prawageologia7265
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura83856
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia17688
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków159636
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska9348
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami21991
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości7610
Ikona - strzałka prawaEdukacja6522
Ikona - strzałka prawaSport3295
Ikona - strzałka prawaKultura2783
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie5509
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3416
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna7843
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa475
Ikona - strzałka prawaPoradniki69
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe32481
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6763
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4260
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione4897
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych3502
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego956
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski42770
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu27608
Ikona - strzałka prawaKompetencje8306
Ikona - strzałka prawaKomisje12371
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję10
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu23283
Ikona - strzałka prawaKompetencje6120
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15536
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu150337
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu125855
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego9198
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu128617
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania5297
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu137722
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21000
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15766
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska12974
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu14257
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych14400
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski13
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ4366
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu897
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital44826
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy24354
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26800
Ikona - strzałka prawaI LO12818
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212084
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 312259
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna20722
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty38424
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17573
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16760
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie20904
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych74829
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne16632
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16612
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna41447
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny17411
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii17430
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany38050
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3447
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3385
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4391
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3783
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe476
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu64498
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17526
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10740
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian16958
Ikona - strzałka prawaArchiwum33857
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9629
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów9936
Ikona - strzałka prawaAdministracja12
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10234

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 14:12:50, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)