Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1147097
Ikona - strzałka prawaInformacje6219
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe60857
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny7777
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa9583
Ikona - strzałka prawaWydziały27720
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe128092
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP19095
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego1325
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia225315
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne5263
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze319997
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne8942
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro16230
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro10503
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych2195
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne904882
Ikona - strzałka prawaKontrole24055
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku10471
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie5208
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1354
Ikona - strzałka prawaRejestr7986
Ikona - strzałka prawaPetycje2081
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach394
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?50320
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania60177
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów63108
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów6713
Ikona - strzałka prawatransport12851
Ikona - strzałka prawaleśnictwo27952
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody4087
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami6400
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo14823
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych5147
Ikona - strzałka prawageologia4953
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura57194
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia8525
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków119981
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska3652
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami17058
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości4158
Ikona - strzałka prawaEdukacja3483
Ikona - strzałka prawaSport1470
Ikona - strzałka prawaKultura1294
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie3204
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi1869
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna3061
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe20671
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna4669
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości2512
Ikona - strzałka prawaBiuro Rzeczy Znalezionych2168
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych618
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski34623
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu21326
Ikona - strzałka prawaKompetencje7026
Ikona - strzałka prawaKomisje9706
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję0
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu18204
Ikona - strzałka prawaKompetencje4987
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut11864
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu96233
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu86432
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego6349
Ikona - strzałka prawaProtokoły z sesji Rady79950
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu99309
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju18329
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego13442
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska9688
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu12083
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych6652
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski3
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ1370
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital39857
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy19941
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo23838
Ikona - strzałka prawaI LO11116
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 29122
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 39939
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna15756
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty28002
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna15355
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej13947
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie16037
Ikona - strzałka prawaPlacówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego8379
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych54758
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne12590
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja14134
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna33987
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny13793
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii14435
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany28920
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny1972
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie1861
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych2442
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)2019
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu46210
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu15736
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu8939
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian13407
Ikona - strzałka prawaArchiwum26342
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego8159
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów7934
Ikona - strzałka prawaAdministracja5
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi8723

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-25 09:12:0, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)