Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
FolderLiczba wizyt
Ikona - strzałka prawaStrona główna1951205
Ikona - strzałka prawaInformacje8399
Ikona - strzałka prawaStarostwo Powiatowe82053
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny10221
Ikona - strzałka prawaKierownictwo Starostwa13530
Ikona - strzałka prawaWydziały43876
Ikona - strzałka prawaOświadczenia majątkowe189435
Ikona - strzałka prawaInformacje nieudostępnione w BIP22756
Ikona - strzałka prawaPolityka prywatności RODO5218
Ikona - strzałka prawaPonowne wykorzystanie informacji sektora publicznego3850
Ikona - strzałka prawaKomunikaty i ogłoszenia483859
Ikona - strzałka prawaKonsultacje społeczne12457
Ikona - strzałka prawaOgłoszenia o naborze451907
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne42979
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne do 30 tys. euro129356
Ikona - strzałka prawaZamówienia publiczne pow. 30 tys. euro74279
Ikona - strzałka prawaPlany zamówień publicznych10298
Ikona - strzałka prawaPrzetargi archiwalne1252662
Ikona - strzałka prawaKontrole40967
Ikona - strzałka prawaInformacje o środowisku13090
Ikona - strzałka prawaPublicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie6694
Ikona - strzałka prawaDecyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska3329
Ikona - strzałka prawaUdostępnianie informacji wynikających z art. 152 b, ustawy Prawo Ochrony Środowiska523
Ikona - strzałka prawaRejestry12303
Ikona - strzałka prawaPetycje5594
Ikona - strzałka prawaZbiorcze informacje o petycjach1899
Ikona - strzałka prawaJak załatwiać sprawy?67203
Ikona - strzałka prawauprawnienia do kierowania88670
Ikona - strzałka prawaewidencja i rejestracja pojazdów103057
Ikona - strzałka prawabadania techniczne pojazdów10531
Ikona - strzałka prawatransport18126
Ikona - strzałka prawaleśnictwo37303
Ikona - strzałka prawaochrona przyrody6355
Ikona - strzałka prawagospodarowanie wodami10162
Ikona - strzałka prawałowiectwo i rybactwo18905
Ikona - strzałka prawaochrona gruntów rolnych i leśnych8840
Ikona - strzałka prawageologia7401
Ikona - strzałka prawabudownictwo i architektura85605
Ikona - strzałka prawageodezja i kartografia18291
Ikona - strzałka prawaewidencja gruntów i budynków161327
Ikona - strzałka prawaOchrona środowiska9749
Ikona - strzałka prawagospodarka nieruchomościami22378
Ikona - strzałka prawaNadawanie, pozbawianie i ogranicznaie praw do nieruchomości7908
Ikona - strzałka prawaEdukacja6679
Ikona - strzałka prawaSport3413
Ikona - strzałka prawaKultura2870
Ikona - strzałka prawaSprawy Obywatelskie5651
Ikona - strzałka prawaPomoc prawna konsumentowi3516
Ikona - strzałka prawaNieodpłatna pomoc prawna8123
Ikona - strzałka prawaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa559
Ikona - strzałka prawaPoradniki156
Ikona - strzałka prawaWybory samorządowe33005
Ikona - strzałka prawaPomoc publiczna6878
Ikona - strzałka prawaPolityka jakości4343
Ikona - strzałka prawaRzeczy znalezione5051
Ikona - strzałka prawaEwidencja Stowarzyszeń Zwykłych3651
Ikona - strzałka prawaUsługa tłumacza języka migowego1032
Ikona - strzałka prawaOrgany
Ikona - strzałka prawaStarosta Włoszczowski43047
Ikona - strzałka prawaRada Powiatu27801
Ikona - strzałka prawaKompetencje8345
Ikona - strzałka prawaKomisje12529
Ikona - strzałka prawaZaproszenia na sesję10
Ikona - strzałka prawaZarząd Powiatu23510
Ikona - strzałka prawaKompetencje6189
Ikona - strzałka prawaPrawo lokalne
Ikona - strzałka prawaStatut15682
Ikona - strzałka prawaUchwały Rady Powiatu153291
Ikona - strzałka prawaUchwały Zarządu Powiatu127702
Ikona - strzałka prawaZbiór aktów prawa miejscowego9336
Ikona - strzałka prawaSesje Rady Powiatu130878
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania5689
Ikona - strzałka prawaInterpelacje i zapytania6
Ikona - strzałka prawaProtokoły z posiedzeń Zarządu139452
Ikona - strzałka prawaStrategia rozwoju21156
Ikona - strzałka prawaPlan Rozwoju Lokalnego15890
Ikona - strzałka prawaProgram ochrony środowiska13213
Ikona - strzałka prawaProgram usuwania azbestu14385
Ikona - strzałka prawaKonsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych14822
Ikona - strzałka prawaDziennik Ustaw2
Ikona - strzałka prawaMonitor Polski13
Ikona - strzałka prawaDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0
Ikona - strzałka prawaProgramy naprawcze ZOZ4481
Ikona - strzałka prawaRaporty o stanie powiatu1007
Ikona - strzałka prawaJednostki powiatowe
Ikona - strzałka prawaSzpital44985
Ikona - strzałka prawaPowiatowy Urząd Pracy24561
Ikona - strzałka prawaSzkolnictwo26918
Ikona - strzałka prawaI LO12906
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 212189
Ikona - strzałka prawaZSP Nr 312379
Ikona - strzałka prawaPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna20976
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Oświaty38924
Ikona - strzałka prawaPomoc społeczna17687
Ikona - strzałka prawaDom Pomocy Społecznej16901
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie21180
Ikona - strzałka prawaZarząd Dróg Powiatowych75806
Ikona - strzałka prawaPowiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne16806
Ikona - strzałka prawaSłużby, inspekcje i straże
Ikona - strzałka prawaPolicja16759
Ikona - strzałka prawaStraż pożarna41831
Ikona - strzałka prawaInspektorat sanitarny17836
Ikona - strzałka prawaInspektorat weterynarii17568
Ikona - strzałka prawaNadzór budowlany38480
Ikona - strzałka prawaRegulamin organizacyjny3524
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie3478
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych4492
Ikona - strzałka prawaDokumenty wymagane przy zakończeniu budowy (robót)3869
Ikona - strzałka prawaSprawozdania finansowe557
Ikona - strzałka prawaGospodarka i finanse
Ikona - strzałka prawaBudżet Powiatu65874
Ikona - strzałka prawaMienie Powiatu17611
Ikona - strzałka prawaNarzędzia
Ikona - strzałka prawaRedakcja Biuletynu10844
Ikona - strzałka prawaRejestr Zmian17168
Ikona - strzałka prawaArchiwum34223
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla menu tematycznego9703
Ikona - strzałka prawaStatystyki dla artykułów10027
Ikona - strzałka prawaAdministracja12
Ikona - strzałka prawaInstrukcja obsługi10319

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 10:34:55, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)