Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie45661
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40904
Starostwo Powiatowe34125
Szanowni Państwo,30665
Rejestracja pojazdu używanego24167
Komórki organizacyjne19987
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków17708
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego16173
Szpital16022
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14713
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.14404
Wyrejestrowanie pojazdu14100
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13995
PINB13139
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13124
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi12579
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu12454
Starosta Włoszczowski11978
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę11026
Rejestracja pojazdu nowego11001
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10739
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10012
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9872
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9666
Wymiana prawa jazdy9463
Działalność9385
Składanie wniosku drogą elektroniczną9351
Struktura Organizacyjna9145
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9077
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9036
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej8835
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8739
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8657
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8620
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8544
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8476
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8417
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę8407
PPP8241
Ogłoszenie o zamówieniu8221
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę8163
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8137
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7976
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7932
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7842
Majątek7723
Podstawowe Akty Prawne7570
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7527
Status Prawny7501

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 11:10:38, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)