Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.38322
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie36275
Starostwo Powiatowe28001
Szanowni Państwo,23407
Oświadczenia majątkowe20602
Szpital15026
Komórki organizacyjne14331
Rejestracja pojazdu używanego14059
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11510
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11047
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10929
Starosta Włoszczowski10549
PINB10494
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków9910
Wyrejestrowanie pojazdu9286
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8496
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.8493
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8470
Działalność8210
Struktura Organizacyjna8057
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7497
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7403
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7385
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7359
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7337
PPP7126
Majątek6719
Status Prawny6547
Podstawowe Akty Prawne6492
Rejestracja pojazdu nowego6404
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6254
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6143
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6112
PUP6077
Informacje nieudostępnione w BIP6053
PCO5972
Kierownicy jednostek organizacyjnych (2017)5873
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5598
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5593
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5546
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5487
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5466
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5317
Inspektorat weterynarii5316
KP PSP WŁOSZCZOWA5290
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5274
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5258
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5190
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5144

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-26 14:06:41, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)