Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39346
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie39040
Starostwo Powiatowe29466
Szanowni Państwo,24646
Oświadczenia majątkowe22121
ZDP18391
Komórki organizacyjne15581
Rejestracja pojazdu używanego15489
Szpital15315
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12108
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11881
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego11753
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków11514
PINB11086
Starosta Włoszczowski11014
Wyrejestrowanie pojazdu10044
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.9407
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9243
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8640
Działalność8544
Struktura Organizacyjna8388
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu8220
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8096
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7851
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7742
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7580
Rejestracja pojazdu nowego7500
PPP7405
Majątek7023
Status Prawny6822
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6817
Podstawowe Akty Prawne6766
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6715
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6656
PUP6322
Informacje nieudostępnione w BIP6260
PCO6185
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6122
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6115
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6105
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5964
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5963
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5936
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5858
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5820
Składanie wniosku drogą elektroniczną5761
Wymiana prawa jazdy5718
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5696
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi5673

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-16 11:29:00, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)