Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie44684
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40721
Starostwo Powiatowe33511
Szanowni Państwo,29750
Rejestracja pojazdu używanego22842
Komórki organizacyjne19290
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków16560
Szpital15912
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego15558
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa14151
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13663
Wyrejestrowanie pojazdu13488
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.13256
PINB12776
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy12563
Starosta Włoszczowski11859
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi11813
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu11803
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę10521
Rejestracja pojazdu nowego10466
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia10337
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)9402
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia9387
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru9220
Działalność9220
Wymiana prawa jazdy9032
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9018
Struktura Organizacyjna9013
Składanie wniosku drogą elektroniczną8866
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8809
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)8363
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu8175
PPP8144
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.8138
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.8116
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej8092
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.8085
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8047
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem8036
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę7993
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę7737
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7726
Majątek7610
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7598
Ogłoszenie o zamówieniu7510
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7450
Podstawowe Akty Prawne7427
Status Prawny7389
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.7109

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-18 09:24:21, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)