Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39116
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie38332
Starostwo Powiatowe29032
Szanowni Państwo,24286
Oświadczenia majątkowe21778
ZDP18000
Szpital15226
Komórki organizacyjne15147
Rejestracja pojazdu używanego15124
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11901
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11631
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego11505
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków11057
PINB10892
Starosta Włoszczowski10887
Wyrejestrowanie pojazdu9815
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.9081
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9038
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8582
Działalność8454
Struktura Organizacyjna8293
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7993
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7858
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7713
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7632
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7526
PPP7299
Rejestracja pojazdu nowego7224
Majątek6944
Status Prawny6747
Podstawowe Akty Prawne6690
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6651
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6538
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6488
PUP6260
Informacje nieudostępnione w BIP6199
PCO6118
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5971
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5940
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5901
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5832
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5826
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5795
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5648
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5632
Składanie wniosku drogą elektroniczną5586
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5551
Wymiana prawa jazdy5536
Inspektorat weterynarii5482

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)