Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.35394
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie28992
Starostwo Powiatowe23554
Szanowni Państwo,19940
Oświadczenia majątkowe16846
ZDP14260
Szpital14199
Komórki organizacyjne11153
Rejestracja pojazdu używanego10426
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9840
Starosta Włoszczowski8893
PINB8814
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego8690
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8575
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8008
Działalność7460
Struktura Organizacyjna7250
Wyrejestrowanie pojazdu7120
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6686
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6518
PPP6480
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6426
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków6152
Majątek5981
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5958
Status Prawny5866
Podstawowe Akty Prawne5803
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5676
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.5666
PUP5477
Informacje nieudostępnione w BIP5434
PCO5402
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę5400
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4930
Rejestracja pojazdu nowego4775
Inspektorat weterynarii4768
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4721
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4712
KP PSP WŁOSZCZOWA4701
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4699
DPS4484
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4446
Inspektorat sanitarny4431
PCKR4401
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4301
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4253
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane4253
Informacja o wynikach naboru4166
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów4159

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-16 09:19:14, zmian dokonał(a): Blanka Suliga

WCAG 2.0 (Level AA)