Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie41708
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40224
Starostwo Powiatowe31772
Szanowni Państwo,27059
Rejestracja pojazdu używanego18800
Komórki organizacyjne17469
Szpital15647
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków14020
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego13580
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa13211
Uchwały podjęte w latach ubiegłych12846
PINB11914
Wyrejestrowanie pojazdu11626
Starosta Włoszczowski11515
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.11132
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy10804
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu9978
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę9270
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia9009
Działalność8972
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8890
Rejestracja pojazdu nowego8865
Struktura Organizacyjna8794
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8379
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi8208
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)7990
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia7942
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru7937
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7801
PPP7792
Majątek7396
Składanie wniosku drogą elektroniczną7203
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)7189
Status Prawny7188
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.7147
Podstawowe Akty Prawne7140
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.7107
Wymiana prawa jazdy7029
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu7025
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę7002
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.6978
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem6833
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę6792
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru6727
PUP6655
Informacje nieudostępnione w BIP6546
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.6533
PCO6456
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym6412

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 08:19:21, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)