Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie43980
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40575
Starostwo Powiatowe32984
Szanowni Państwo,28893
Rejestracja pojazdu używanego21364
Komórki organizacyjne18634
Szpital15835
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków15628
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego14933
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa13795
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13317
Wyrejestrowanie pojazdu12896
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.12576
PINB12433
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy11960
Starosta Włoszczowski11743
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu11189
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi10456
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę10162
Rejestracja pojazdu nowego9944
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia9925
Działalność9124
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8972
Struktura Organizacyjna8931
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia8912
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)8895
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru8819
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8642
Wymiana prawa jazdy8468
Składanie wniosku drogą elektroniczną8321
PPP8021
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)7992
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7962
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.7852
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.7791
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu7784
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.7745
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę7697
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem7666
Majątek7524
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę7456
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7456
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej7365
Podstawowe Akty Prawne7332
Status Prawny7311
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym7203
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.7166
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.6868
PUP6782

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 14:10:14, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)