Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie40584
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40064
Starostwo Powiatowe30963
Szanowni Państwo,25890
Rejestracja pojazdu używanego17104
Komórki organizacyjne16799
Szpital15564
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków12862
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12769
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego12740
Uchwały podjęte w latach ubiegłych12629
PINB11622
Starosta Włoszczowski11399
Wyrejestrowanie pojazdu10882
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.10323
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy10085
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu9227
Działalność8861
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8830
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8767
Struktura Organizacyjna8688
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia8486
Rejestracja pojazdu nowego8237
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8144
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7746
PPP7682
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi7575
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)7490
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru7406
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia7337
Majątek7299
Status Prawny7085
Podstawowe Akty Prawne7046
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6706
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6704
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6685
PUP6555
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę6536
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu6518
Składanie wniosku drogą elektroniczną6510
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.6491
Informacje nieudostępnione w BIP6458
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru6435
PCO6394
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę6381
Wymiana prawa jazdy6328
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem6306
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.6146
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.5951

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 10:34:55, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)