Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie40247
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39962
Starostwo Powiatowe30539
Szanowni Państwo,25452
ZDP19419
Rejestracja pojazdu używanego16487
Komórki organizacyjne16482
Szpital15524
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12608
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków12540
Uchwały podjęte w latach ubiegłych12451
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego12404
PINB11483
Starosta Włoszczowski11312
Wyrejestrowanie pojazdu10569
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.10000
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9727
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu8827
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8791
Działalność8780
Struktura Organizacyjna8621
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8554
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia8243
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8048
Rejestracja pojazdu nowego7956
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7711
PPP7618
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi7250
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)7237
Majątek7231
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru7114
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia7077
Status Prawny7021
Podstawowe Akty Prawne6974
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6530
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6510
PUP6488
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6466
Informacje nieudostępnione w BIP6404
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę6358
PCO6349
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru6342
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.6304
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu6297
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę6213
Składanie wniosku drogą elektroniczną6185
Wymiana prawa jazdy6178
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem6060
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5985

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 17:26:, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)