Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.36351
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie31179
Starostwo Powiatowe24795
Szanowni Państwo,21041
Oświadczenia majątkowe18046
ZDP15115
Szpital14377
Komórki organizacyjne12077
Rejestracja pojazdu używanego11450
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10262
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9389
PINB9363
Starosta Włoszczowski9317
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9236
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8109
Wyrejestrowanie pojazdu7773
Działalność7667
Struktura Organizacyjna7484
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków7188
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7116
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7028
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6664
PPP6607
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6429
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6399
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6279
Majątek6192
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6084
Status Prawny6064
Podstawowe Akty Prawne6009
PUP5638
Informacje nieudostępnione w BIP5604
PCO5521
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5326
Rejestracja pojazdu nowego5240
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5177
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5135
Inspektorat weterynarii4899
KP PSP WŁOSZCZOWA4877
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4807
Informacja o wynikach naboru4762
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4709
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4699
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4620
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4612
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4608
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4601
Inspektorat sanitarny4590
DPS4574

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:44:27, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)