Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34016
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie26015
Starostwo Powiatowe21620
Szanowni Państwo,18214
Oświadczenia majątkowe15934
Szpital13816
ZDP13175
Komórki organizacyjne9585
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9216
Rejestracja pojazdu używanego8899
Starosta Włoszczowski8173
PINB8039
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7762
Uchwały podjęte w latach ubiegłych7548
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego7536
Działalność7199
Struktura Organizacyjna6941
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6452
Wyrejestrowanie pojazdu6297
PPP6175
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych5961
Majątek5699
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5655
Status Prawny5583
Podstawowe Akty Prawne5507
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5359
PUP5200
PCO5191
Informacje nieudostępnione w BIP5108
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu4934
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków4847
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4686
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4645
Inspektorat weterynarii4548
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4547
KP PSP WŁOSZCZOWA4477
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4469
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4365
DPS4305
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4198
Inspektorat sanitarny4136
PCKR4106
Rejestracja pojazdu nowego4096
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4082
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4060
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego3960
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3930
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)3714
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych3649

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-20 09:16:12, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)