Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie47209
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.41234
Starostwo Powiatowe35296
Szanowni Państwo,32008
Rejestracja pojazdu używanego25855
Komórki organizacyjne20945
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków19336
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego17043
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.16519
Szpital16288
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa15597
Wyrejestrowanie pojazdu14945
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14473
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy13868
PINB13811
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu13351
Starosta Włoszczowski12224
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę12197
Rejestracja pojazdu nowego11705
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia11365
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)10858
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia10543
Wymiana prawa jazdy10537
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru10405
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej10066
Składanie wniosku drogą elektroniczną10044
Działalność9746
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.9684
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.9517
Struktura Organizacyjna9482
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9444
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.9370
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę9362
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)9285
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9214
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu9110
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9040
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę9023
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.8680
PPP8564
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8538
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8406
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.8351
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8295
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu8170
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej8130
Majątek8036
Podstawowe Akty Prawne7887
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.7856

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-17 11:22:12, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)