Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39451
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie39350
Starostwo Powiatowe29650
Szanowni Państwo,24797
ZDP18544
Komórki organizacyjne15770
Rejestracja pojazdu używanego15708
Szpital15369
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12202
Uchwały podjęte w latach ubiegłych12016
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego11860
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków11707
PINB11155
Starosta Włoszczowski11070
Wyrejestrowanie pojazdu10133
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.9506
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9346
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8672
Działalność8593
Struktura Organizacyjna8435
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu8317
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8185
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7915
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7796
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7613
Rejestracja pojazdu nowego7569
PPP7438
Majątek7065
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6895
Status Prawny6861
Podstawowe Akty Prawne6803
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6793
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6724
PUP6366
Informacje nieudostępnione w BIP6289
PCO6211
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6190
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi6179
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6175
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6175
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru6042
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę6034
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu6020
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5942
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5889
Składanie wniosku drogą elektroniczną5831
Wymiana prawa jazdy5813
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5761
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5694

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-12 10:30:38, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)