Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie47895
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.41549
Starostwo Powiatowe36141
Szanowni Państwo,32759
Rejestracja pojazdu używanego27095
Komórki organizacyjne21505
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków20499
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.17647
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego17572
Szpital16502
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa16141
Wyrejestrowanie pojazdu15514
Uchwały podjęte w latach ubiegłych14894
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy14412
PINB14280
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu14059
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę12859
Starosta Włoszczowski12403
Rejestracja pojazdu nowego12178
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia11767
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)11388
Wymiana prawa jazdy11277
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia10953
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru10836
Udostępnianie materiłów PZGiK w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej10768
Składanie wniosku drogą elektroniczną10485
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.10340
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.10033
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.9975
Działalność9947
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę9895
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych9725
Struktura Organizacyjna9715
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)9645
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę9614
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu9478
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem9395
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim9307
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.9278
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym8904
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.8839
PPP8780
Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu8680
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej8635
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru8620
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu8427
Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.8354
Majątek8220
Podstawowe Akty Prawne8078

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 14:33:01, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)