Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34786
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie27914
Starostwo Powiatowe22830
Szanowni Państwo,19235
Oświadczenia majątkowe16452
Szpital14063
ZDP13789
Komórki organizacyjne10578
Rejestracja pojazdu używanego9743
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9527
Starosta Włoszczowski8588
PINB8491
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego8195
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8133
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7926
Działalność7329
Struktura Organizacyjna7130
Wyrejestrowanie pojazdu6772
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6583
PPP6354
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6212
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6143
Majątek5861
Status Prawny5749
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5696
Podstawowe Akty Prawne5675
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków5640
PUP5355
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5339
PCO5322
Informacje nieudostępnione w BIP5295
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.5185
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a5113
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4997
Inspektorat weterynarii4664
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4652
KP PSP WŁOSZCZOWA4604
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4588
Rejestracja pojazdu nowego4500
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4462
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4420
DPS4417
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4345
Inspektorat sanitarny4324
PCKR4302
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów4061
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego4049
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4044
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.3967

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-22 11:19:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)