Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37693
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie35183
Starostwo Powiatowe27363
Szanowni Państwo,22829
Oświadczenia majątkowe20106
Szpital14921
Komórki organizacyjne13830
Rejestracja pojazdu używanego13542
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11223
Uchwały podjęte w latach ubiegłych10712
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10563
Starosta Włoszczowski10330
PINB10273
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków9221
Wyrejestrowanie pojazdu8995
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8400
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8209
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.8121
Działalność8079
Struktura Organizacyjna7922
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7250
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7242
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7238
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7140
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7070
PPP7006
Majątek6609
Status Prawny6447
Podstawowe Akty Prawne6386
Rejestracja pojazdu nowego6097
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6040
PUP6010
Informacje nieudostępnione w BIP5977
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5933
PCO5890
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5889
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5403
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5388
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5326
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5291
Kierownicy jednostek organizacyjnych (2017)5252
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5251
Inspektorat weterynarii5249
KP PSP WŁOSZCZOWA5186
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5130
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5071
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5043
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego5020
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5009

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-21 10:15:28, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)