Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.34485
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie27032
Starostwo Powiatowe22306
Szanowni Państwo,18764
Oświadczenia majątkowe16192
Szpital13951
ZDP13544
Komórki organizacyjne10071
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9396
Rejestracja pojazdu używanego9307
Starosta Włoszczowski8389
PINB8259
Uchwały podjęte w latach ubiegłych7865
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7864
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego7861
Działalność7273
Struktura Organizacyjna7074
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6522
Wyrejestrowanie pojazdu6516
PPP6269
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6087
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5889
Majątek5813
Status Prawny5697
Podstawowe Akty Prawne5628
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5517
PUP5286
PCO5265
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków5254
Informacje nieudostępnione w BIP5212
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5126
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4965
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4882
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4781
Inspektorat weterynarii4607
KP PSP WŁOSZCZOWA4559
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4536
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4499
DPS4372
Rejestracja pojazdu nowego4288
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4274
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4270
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4246
Inspektorat sanitarny4232
PCKR4205
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego4014
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3998
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)3884
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.3800

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-25 09:12:0, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)