Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37357
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie34402
Starostwo Powiatowe26652
Szanowni Państwo,22348
Oświadczenia majątkowe19368
Szpital14770
Komórki organizacyjne13348
Rejestracja pojazdu używanego13040
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10926
Uchwały podjęte w latach ubiegłych10305
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10281
Starosta Włoszczowski10034
PINB10022
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków8680
Wyrejestrowanie pojazdu8661
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8327
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7938
Działalność7927
Struktura Organizacyjna7775
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.7398
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7171
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7081
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6980
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6931
PPP6881
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6827
Majątek6467
Status Prawny6317
Podstawowe Akty Prawne6259
Informacje nieudostępnione w BIP5891
PUP5885
Rejestracja pojazdu nowego5874
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5845
PCO5788
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5734
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5684
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5221
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5206
Inspektorat weterynarii5143
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5143
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5120
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5070
KP PSP WŁOSZCZOWA5068
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4946
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4910
Inspektorat sanitarny4861
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4852
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.4850
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4824

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 10:11:51, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)