Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.37088
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie33637
Starostwo Powiatowe25834
Szanowni Państwo,21963
Oświadczenia majątkowe18626
Szpital14651
Komórki organizacyjne12835
Rejestracja pojazdu używanego12635
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10773
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego10049
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9866
PINB9771
Starosta Włoszczowski9597
Wyrejestrowanie pojazdu8403
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8265
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków8182
Działalność7835
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7689
Struktura Organizacyjna7660
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7122
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.7092
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6966
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6796
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6791
PPP6767
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6627
Majątek6370
Status Prawny6225
Podstawowe Akty Prawne6181
PUP5805
Informacje nieudostępnione w BIP5761
PCO5718
Rejestracja pojazdu nowego5707
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5685
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5597
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5545
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5073
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5071
Inspektorat weterynarii5068
KP PSP WŁOSZCZOWA4997
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4967
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4961
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4931
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4908
Inspektorat sanitarny4761
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4757
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4742
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem4724
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.4701

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-15 13:23:16, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)