Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie43214
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.40407
Starostwo Powiatowe32413
Szanowni Państwo,28062
Rejestracja pojazdu używanego20196
Komórki organizacyjne18133
Szpital15754
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków14764
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego14379
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa13500
Uchwały podjęte w latach ubiegłych13101
Wyrejestrowanie pojazdu12344
PINB12182
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.11848
Starosta Włoszczowski11635
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy11489
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu10705
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę9676
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia9564
Rejestracja pojazdu nowego9488
Działalność9059
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi9018
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8923
Struktura Organizacyjna8867
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)8534
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych8532
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia8513
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru8476
PPP7905
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7872
Składanie wniosku drogą elektroniczną7851
Wymiana prawa jazdy7807
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)7664
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.7518
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu7479
Majątek7468
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.7430
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.7360
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę7344
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem7343
Podstawowe Akty Prawne7255
Status Prawny7254
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru7121
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę7119
Dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym6891
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.6845
PUP6720
Udostępnianie dokumentacji PZGiK6718
Informacje nieudostępnione w BIP6646

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 14:43:51, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)