Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.35882
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie30192
Starostwo Powiatowe24235
Szanowni Państwo,20610
Oświadczenia majątkowe17230
ZDP14849
Szpital14313
Komórki organizacyjne11675
Rejestracja pojazdu używanego10987
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10066
PINB9144
Starosta Włoszczowski9126
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9063
Uchwały podjęte w latach ubiegłych8922
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8064
Działalność7568
Wyrejestrowanie pojazdu7455
Struktura Organizacyjna7379
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6984
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy6839
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków6690
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6574
PPP6547
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6191
Majątek6096
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6079
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu5992
Status Prawny5978
Podstawowe Akty Prawne5916
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę5764
PUP5564
Informacje nieudostępnione w BIP5539
PCO5462
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5139
Rejestracja pojazdu nowego5007
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru4945
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia4937
Inspektorat weterynarii4850
KP PSP WŁOSZCZOWA4788
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4768
Informacja o wynikach naboru4557
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4544
Inspektorat sanitarny4535
DPS4535
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4506
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4500
PCKR4475
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4405
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4392

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-23 10:19:38, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)