Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.33225
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie24869
Starostwo Powiatowe21116
Szanowni Państwo,17726
Oświadczenia majątkowe15636
Szpital13770
ZDP12786
Komórki organizacyjne9140
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa9060
Rejestracja pojazdu używanego8506
Starosta Włoszczowski8045
PINB7897
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim7685
Uchwały podjęte w latach ubiegłych7257
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego7230
Działalność7133
Struktura Organizacyjna6880
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu6389
PPP6079
Wyrejestrowanie pojazdu6069
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych5830
Majątek5638
Status Prawny5525
Podstawowe Akty Prawne5445
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy5427
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia5194
PUP5151
PCO5145
Informacje nieudostępnione w BIP5039
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu4721
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków4508
Inspektorat weterynarii4507
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a4464
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.4463
KP PSP WŁOSZCZOWA4435
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4404
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę4344
DPS4256
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)4223
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4124
Inspektorat sanitarny4057
PCKR4018
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego3947
Rejestracja pojazdu nowego3924
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru3906
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia3894
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów3862
I LO3591
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych3578

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-29 12:40:31, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)