Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie39925
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.39787
Starostwo Powiatowe30197
Szanowni Państwo,25194
ZDP19007
Komórki organizacyjne16216
Rejestracja pojazdu używanego16170
Szpital15482
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa12485
Uchwały podjęte w latach ubiegłych12266
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków12218
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego12204
PINB11361
Starosta Włoszczowski11237
Wyrejestrowanie pojazdu10395
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.9770
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy9584
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8744
Działalność8718
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu8648
Struktura Organizacyjna8568
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę8397
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia8113
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7955
Rejestracja pojazdu nowego7823
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7675
PPP7566
Majątek7176
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)7101
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6988
Status Prawny6971
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6942
Podstawowe Akty Prawne6923
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi6834
PUP6444
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.6394
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.6378
Informacje nieudostępnione w BIP6370
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)6352
PCO6302
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru6270
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę6215
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu6195
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.6146
Wymiana prawa jazdy6080
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę6069
Składanie wniosku drogą elektroniczną6029
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5951
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.5860

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 13:59:44, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)