Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.38723
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie37232
Starostwo Powiatowe28521
Szanowni Państwo,23801
Oświadczenia majątkowe21164
ZDP17427
Szpital15118
Komórki organizacyjne14696
Rejestracja pojazdu używanego14542
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa11695
Uchwały podjęte w latach ubiegłych11313
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego11166
Starosta Włoszczowski10737
PINB10700
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków10408
Wyrejestrowanie pojazdu9516
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.8764
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy8736
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8515
Działalność8307
Struktura Organizacyjna8156
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu7703
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę7581
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia7502
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych7499
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7440
PPP7197
Majątek6820
Rejestracja pojazdu nowego6776
Status Prawny6629
Podstawowe Akty Prawne6570
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)6424
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru6310
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia6270
PUP6147
Informacje nieudostępnione w BIP6119
PCO6041
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)5760
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.5735
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.5693
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu5633
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę5609
Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru5570
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę5443
Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.5423
Inspektorat weterynarii5395
KP PSP WŁOSZCZOWA5363
Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem5332
Składanie wniosku drogą elektroniczną5327

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-18 13:30:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)