Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Przyjmowanie wniosków na paszport i wydawanie paszportów.36737
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie32478
Starostwo Powiatowe25340
Szanowni Państwo,21548
Oświadczenia majątkowe18310
Szpital14504
Komórki organizacyjne12451
Rejestracja pojazdu używanego11957
Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa10428
Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego9673
PINB9578
Uchwały podjęte w latach ubiegłych9479
Starosta Włoszczowski9452
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Włoszczowskim8172
Wyrejestrowanie pojazdu8019
Działalność7746
Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków7586
Struktura Organizacyjna7576
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy7356
Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu7070
Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych6772
Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.6717
PPP6665
Wtórnik tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeru) w skutek ich utraty lub zniszczenia6576
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu6512
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę6313
Majątek6283
Status Prawny6145
Podstawowe Akty Prawne6087
PUP5712
Informacje nieudostępnione w BIP5674
PCO5599
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (Hak, L, VAT 1-4, Taxi, Euro)5492
Rejestracja pojazdu nowego5457
Sprawdź czy twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru5393
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia5330
Inspektorat weterynarii4981
KP PSP WŁOSZCZOWA4933
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.4893
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)4876
Udział w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest dla Powiatu Wloszczowskiego4843
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu4782
Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.4763
Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę4759
Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych4688
Inspektorat sanitarny4668
DPS4639
PCKR4589
Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę4573

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 09:39:11, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)